Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.80, DOI: 10.7862/rb.2015.80

ANALIZA NAPROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO POLSKI NA PODSTAWIE DANYCH SATELITARNYCH NASA

Jarosław TATARCZAK, Marta SOKOŁOWSKA, Jan M. OLCHOWIK

DOI: 10.7862/rb.2015.80

Streszczenie

Napromieniowanie określa sumę energii promieniowania słonecznego jaka pada
na określoną powierzchnię w danym przedziale czasu. Dzięki tej wielkości fizycznej
człowiek jest w stanie określić zasoby energii słonecznej w danym czasie
i miejscu. Jest to istotne zwłaszcza dla takich branż jak rolnictwo, budownictwo
czy energetyka, gdzie ma pośrednie lub bezpośrednie przełożenie na finanse. Napromieniowanie
jest wartością pozornie łatwą od zmierzenia, wystarczy do tego
odpowiednia aparatura pomiarowa. Problem pojawia się jednak gdy pomiary
obejmują znaczy obszar a urządzenia mierzące są często nie skalibrowane w odpowiedni
sposób. Wydaje się więc, że najlepszym rozwiązaniem było stosowanie
jednego typu urządzeń, połączonych ze sobą specjalną siecią informacyjną. Rozwiązaniem
może być pomiar dokonywany przez satelity krążące wokół kuli ziemskiej.
W niniejszej pracy podjęto próbę określenia warunków nasłonecznienia
Polski, sporządzając analizę, wykorzystującą bazę danych, opartą na ponad
20-letniej rejestracji promieniowania słonecznego na świecie przez system satelitarny,
w ramach projektu NASA: „Surface Meteorology and Solar Energy
(SSE)”.Pomiary mają rozdzielczość jednego stopnia szerokości i długości geograficznej.
Obliczenia i ich metodologia zawarte w artykule pozwoliły na opracowanie
topologii nasłonecznienia dla wybranych szerokości geograficznych naszego
kraju. Wyniki analizy przedstawiono w formie graficznej. Wyniki przeprowadzonej
analizy mogą służyć pomocą w procesie planowania inwestycji energetyki
słonecznej na terenie Polski.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Surface meteorology and Solar Energy (SSE) Release 6.0 Methodology Version
3.1.1, January 2013.
[2] Strona internetowa bazy danych SSE Realsed 6.0: http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/.
[3] Clean Energy Project Analysis, RETScreen® Engineering & Cases Textbook -
Third Edition, Kanada, September 2005.
[4] Duffi’e, J.A. and Beckman, W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, 3nd
Edition, John Wiley& Sons, 1991.
[5] Jastrzębska G., Odnawialne Źródła Energii I Pojazdy Ekologiczne, WNT,
Warszawa 2009.
[6] Wacławek M., Rodziewicz T., Ogniwa Słoneczne - Wpływ Środowiska
Naturalnego na ich Pracę, WNT, Warszawa 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA NAPROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO POLSKI NA PODSTAWIE DANYCH SATELITARNYCH NASA

AUTORZY:
Jarosław TATARCZAK (1)
Marta SOKOŁOWSKA (2)
Jan M. OLCHOWIK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
(2) Politechnika Lubelska (Studenckie Koło Naukowe Energetyki Odnawialnej „GRUPA OGNIWO”)
(3) Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.80

SŁOWA KLUCZOWE:
fotowoltaika, algorytm, promieniowanie dyfuzyjne, energia
słoneczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/348

DOI:
10.7862/rb.2015.80

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.80

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności