Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.78, DOI: 10.7862/rb.2015.78

WYSUSZONY OSAD ŚCIEKOWY I BIOMASA JAKO PALIWO ODNAWIALNE

Marek SZYMCZAK, Andrzej TOMPOROWSKI

DOI: 10.7862/rb.2015.78

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposób termicznej utylizacji wysuszonego osadu ściekowego,
w procesie zgazowania biomasy powstałej ze słomy oraz kory w postaci luźnej
bądź sprasowanej, co stanowi mieszaninę paliwa odnawialnego o różnych udziałach
masowych w celu podniesienia efektywności wykorzystania wysuszonego osadu
ściekowego o zawartości 90% s.m. w gospodarce cieplnej i energetycznej. Stosowanie
techniki zgazowywania i pirolizy w procesach termicznych konwersji energii
chemicznej paliw odnawialnych w tym słomy i kory jest możliwe. Wytworzony
gaz ulega spalaniu w komorze spalania kotła, a uzyskane ciepło w wyniku procesów
termicznych, wykorzystywane może być do celów grzewczych. Stosowanie paliw
odnawialnych w energetyce i ciepłownictwie może przyczynić się do wdrożenia recyklingu
odpadów. Zastąpienie węgla kamiennego w ciepłownictwie zmniejszy
emisję pyłów, szkodliwych związków do atmosfery przez zastosowanie bezodpadowego
i nisko emisyjnego spalania biomasy z wykorzystaniem pirolizy i spaleniu
wytworzonego gazu. Nowe technologie przetwarzania i spalania paliw odnawialnych,
szczególnie technologia zgazowywania jest bezpieczna dla środowiska ze
względu na niski stopień zanieczyszczenia spalin szkodliwymi związkami siarki
i azotu. Wysoka sprawność konwersji energii zapewnia opłacalność inwestycji
związanych z wytwarzaniem paliw z biomasy i spalania gazu generatorowego w celu
wytworzenia energii cieplnej lub elektrycznej. Spalając paliwa odnawialne powstaje
znikoma ilość popiołu, który może być wykorzystywany jako nawóz. Zastosowanie
takiego rodzaju paliwa ma na celu zwiększenia możliwości uzyskania dodatkowych
odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono wyniki badań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Chalamoński M., Łukasiewicz J. Szymczak M.: Suszenie osadów ściekowych, Instytut
Techniki Budowlanej, Ośrodek Informacji, Miesięcznik INSTAL Nr. 1, s. 48-52, 2008 r.
[2] Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych, Wydawnictwo Instytutu
Technologgii i Eksploatacji, Radom 2003r.
[3] Kukliński M., Łukasiewicz J., Szymczak M.: Optymalizacja bilansu cieplnego suszarni
osadów ściekowych. Termodynamika w nauce i gospodarce ton I s. 667 – 672. XX Jubileuszowy
Zjazd Termodynamików, Wrocław 02.09.- 06.09.2008r. ISBN 978-83-7493-406-0.
[4] Łukaszewicz J.: Spalanie biopaliw, IV Konferencja Naukowo-Techniczna, Krynica
Zdrój 21-23 maj 2003r.
[5] Szymczak M.: Badania wskaźników energetycznych słomy rzepakowej. Dwumiesięcznik
Inżynieria i aparatura chemiczna, nr 1, s. 119-121, XII Konferencja Żywienie
człowieka - inżynieria maszyn, Bydgoszcz 23 luty 2007 r.
[6] Szymczak M., Chalamoński M.: Spalanie wysuszonego osadu ściekowego wymieszanego
z korą sosnową, Miesięcznik Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr
2/2011, str. 58-61.Warszawa 2011r.
[7] Szymczak M.: Paliwa odnawialne w energetyce i ciepłownictwie, Międzynarodowa
Konferencja Procesów Energii ECO – €URO – ENERGIA, 2 – 3 czerwca 2004 r.
Bydgoszcz, s. 237 – 245.
[8] Szymczak M., Łukasiewicz J.: Paliwa odnawialne źródłem energii, Miesięcznik
INSTAL nr 7 – 8, s. 60 – 63, 2004 r.
[9] Rocznik statystyczny GUS 2011 r.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYSUSZONY OSAD ŚCIEKOWY I BIOMASA JAKO PALIWO ODNAWIALNE

AUTORZY:
Marek SZYMCZAK (1)
Andrzej TOMPOROWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
(2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.78

SŁOWA KLUCZOWE:
biomasa, wysuszony osad ściekowy, współspalanie, zgazowanie,
procesy termiczne, ciepłobiomasa, wysuszony osad ściekowy, współspalanie, zgazowanie,
procesy termiczne, ciepło

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/346

DOI:
10.7862/rb.2015.78

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.78

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-01-13

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności