Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.75, DOI: 10.7862/rb.2015.75

AUDYTORSKIE SPOJRZENIE NA WENTYLACJĘ SZKÓŁ

Norbert SZMOLKE

DOI: 10.7862/rb.2015.75

Streszczenie

Skuteczna wentylacja budynków szkolnych stanowi złożony problem w ich eksploatacji.
Wydaje się, że spośród budynków użyteczności publicznej obiekty
szkolne mają chyba najgorzej rozwiązane systemy wentylacji. Skuteczność wentylacji
w takim obiekcie ma olbrzymie znaczenie przy uzyskiwaniu komfortu
uczenia się dzieci jak i ich ogólnego samopoczucia. Słaba wentylacja to także
przyczyna zasłabnięć i omdleń osób przebywających w pomieszczeniach szkolnych,
spowodowana nadmiernym stężeniem dwutlenku węgla a czasem również
tlenku węgla. Budynek szkolny to także miejsce pracy dla grona pedagogicznego
oraz służb technicznych. Niestety zdarzają się przypadki lekceważenia tych problemów
w szkołach. W pracy przedstawiono podejście audytora energetycznego
do zagadnień wentylacji w placówkach szkolnych. Wskazano, że funkcjonujący
system wentylacji pozwala również na usunięcie z budynku nadmiaru wilgoci. Jeśli
wentylacja nie działa skutecznie a w pomieszczeniu występuje tzw. „przemarzanie
ścian” może dojść do wykroplenia pary wodnej i pojawienia się korozji
mykologicznej. Zwrócono również uwagę na tendencje uszczelniania budynków,
głównie przez stosowanie hermetycznych okien, które chroniąc przed hałasem
i stratami ciepła skutecznie blokują dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń.
Ponadto omówiono występowanie w przewodach wentylacyjnych tak zwanego
ciągu wstecznego, spowodowanego głównie warunkami atmosferycznymi
i uszczelnieniem budynku oraz niewłaściwą konstrukcją przewodów wentylacyjnych.
Przedstawiono także, najczęściej stosowany, sposób poprawy wentylacji jakim
jest przewietrzanie sal lekcyjnych. W końcowej części pracy wskazano na
energetyczne aspekty wentylacji w budynkach szkolnych. Całość wzbogacono
przykładami niekorzystnych rozwiązań wentylacji w szkołach, które autor tej pracy
zauważył, wykonując audyty energetyczne budynków oświatowych, zlokalizowanych
w Polsce południowo-zachodniej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] PN-83/B-03430, 1983: Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania.
[2] PN-EN ISO 13790: 2009: Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie
zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2002 r.. nr 6, poz.69 z późn. zm.).
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z poźn. zm.).
[5] Szmolke N.: Wentylacja w placówkach oświatowych okiem audytora energetycznego.
Rozdział w monografii Nowoczesne systemy odprowadzania spalin w zjednoczonej
Europie. Fakty, trendy i argumenty, s. 115, Wyd. Schiedel Polska, Opole
2009.
[6] www.teachers4energy.eu [dostęp w dniu 5 sierpnia 2013 r.].

Podsumowanie

TYTUŁ:
AUDYTORSKIE SPOJRZENIE NA WENTYLACJĘ SZKÓŁ

AUTORZY:
Norbert SZMOLKE

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Opolska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.75

SŁOWA KLUCZOWE:
wentylacja grawitacyjna, energochłonność obiektu, skutki złej
wentylacji, sposoby przewietrzania szkół

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/343

DOI:
10.7862/rb.2015.75

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.75

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-02-22

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności