Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
23/2/13, DOI: 10.7862/rb.2013.23

Badania podatnych węzłów zaczepowych rygiel-słup w stalowych regałach magazynowych wysokiego składowania

Paweł A. KRÓL, Magdalena PAPADOPOULOS-WOŹNIAK, Jarosław WÓJT
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.23

Streszczenie

Stalowe regały magazynowe wysokiego składowania są jedną z najczęściej

spotykanych i coraz powszechniej stosowanych szkieletowych konstrukcji

cienkościennych. Typowy regał paletowy składa się z ramownicowych układów

słupowych, połączonych skratowaniem, zapewniającym wymaganą sztywność

w kierunku poprzecznym (Rys.1). W kierunku podłużnym konstrukcja nie jest

w żaden sposób stężona, zaś odpowiednia sztywność układu jest zagwarantowana

poprzez sztywność samych słupów, sztywność połączenia słupów nośnych z posadzką

oraz sztywność podatnych węzłów zaczepowych rygiel-słup. W artykule

przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na jednostronnych węzłach rygielsłup

typowego, niestężonego, systemowego rozwiązania regału paletowego. Próbom

poddano dwie grupy rygli, z pełną oraz częściową spoiną łączącą blachę czołową

połączenia zaczepowego z ryglem. Zależność pomiędzy momentem zginającym

a kątem obrotu dla badanych grup ma dość podobny charakter, jednakże elementy

z częściową spoiną przenoszą istotnie mniejszy moment zginający, a zniszczenie ma

znacznie gwałtowniejszy charakter. Wartości sztywności określone dla

poszczególnych grup węzłów na podstawie różnych dokumentów o charakterze

normatywnym wykazują dość istotne różnice. Wskazuje to na konieczność

przeprowadzenia dalszych badań oraz doprecyzowania procedury dotyczącej sposobu

określania nośności i sztywności węzłów, gdyż znajomość tych parametrów jest

niezbędna do prawidłowego zaprojektowania tego typu konstrukcji. Niezawodność

analizowanych połączeń wpływa na bezpieczeństwo użytkowania całej konstrukcji,

co jest szczególnie ważne ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie stalowych

regałów magazynowych w ogólnodostępnych powierzchniach sklepowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] PN-EN 15512:2011 - Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe

o zmiennej konfiguracji - Zasady projektowania konstrukcji, Polski Komitet

Normalizacyjny, Warszawa 2011.

[2] Kozłowski A., Ślęczka L.: Experimental analysis of beam-to-column joints in steel

storage pallet racks, Eurosteel Coimbra 2002, s.897-906.

[3] Król P.A., Kwaśniewski L., Lutomirski S., Witkowski J., Żółtowski W.: Opinia

naukowo – techniczna dotycząca katastrofy regału wysokiego składowania typu

XY, opracowanie wewnętrzne Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki

Warszawskiej, Warszawa 2003.

[4] Bródka J., Kozłowski A.: Sztywność i nośność węzłów podatnych, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Białystok - Rzeszów 1996.

[5] IL-B-001:1998, Bezpieczeństwo urządzeń techniki magazynowania. Wymagania

podstawowe, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Badania podatnych węzłów zaczepowych rygiel-słup w stalowych regałach magazynowych wysokiego składowania

AUTORZY:
Paweł A. KRÓL (1)
Magdalena PAPADOPOULOS-WOŹNIAK (2)
Jarosław WÓJT (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Warszawska
(2) Politechnika Warszawska
(3) Politechnika Warszawska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
23/2/13

SŁOWA KLUCZOWE:
magazynowe regały paletowe, węzły podatne, badania
doświadczalne, nośność i sztywność węzłów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/34

DOI:
10.7862/rb.2013.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.23

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-06-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności