Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.69, DOI: 10.7862/rb.2015.69

ZRÓWNOWAŻONE METODY OCENY ZGODNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE

Izabela SKRZYPCZAK, Wanda KOKOSZKA

DOI: 10.7862/rb.2015.69

Streszczenie

Artykuł prezentuje koncepcję weryfikacji jakości betonu konstrukcyjnego z zastosowaniem
metod rozmytych. Nawiązuje do metod normowych i ukazuje ich nieścisłości.
W normach projektowania konstrukcji betonowych lub żelbetowych wszystkie
właściwości mechaniczne betonu są skorelowane z wytrzymałością charakterystyczną
na ściskanie fck. Założenie, że wytrzymałość betonu jest wielkością losową
oznacza, że możemy ją jednoznacznie zdefiniować i doświadczalnie sprawdzić,
a rozważana wielkość stanowi określoną frakcję ogólną liczby wyników badań. Zakres
w jakim te warunki są spełnione jest dyskusyjny. Zalecane normowe kryteria
zgodności oraz procedury oceny wytrzymałości betonu i weryfikacji zgodności wytwarzanego
betonu z wymaganiami stawianymi projektowanym klasom betonów
w wielu przypadkach prowadzą do podejmowania niewłaściwych decyzji i strategii
produkcji. Metody rozmyte stanowią propozycję wykorzystania metod alternatywnych
do klasyfikacji betonu towarowego dla potrzeb konstrukcji inżynierskich,
w tym obiektów budownictwa energetycznego, gdzie problem jakości materiału
konstrukcyjnego jest szczególnie mocno związany z bezpieczeństwem ich użytkowania.
Metody te w pełni wpisują się w ideę budownictwa zrównoważonego. Przypadkowe
zaniżenie klasy betonu skutkuje odrzuceniem danej partii przez odbiorcę.
Taka nienadająca się do wbudowania mieszanka betonowa jest wówczas traktowana
jako odpad budowlany stojąc w sprzeczności z zasadami racjonalnego wykorzystania
materiałów budowlanych i surowców mineralnych. Proponowana koncepcja weryfikacji
jakości pozwala na zminimalizowanie ryzyka nieprawidłowego zaklasyfikowania
partii betonu, czyli przypadkowego zawyżenia bądź zaniżenia jego klasy.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] PN-EN 206-1: 2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
PKN.
[2] I. Skrzypczak, Sz. Woliński, Influence of distribution type on the probability of
acceptance of conformity criteria for concrete strength, Archives of Civil Engineering
53, 3, 2007, s. 479-495.
[3] I. Skrzypczak I., Analiza kryteriów oceny jakości betonu oraz ich wpływu na ryzyko
producenta i odbiorcy, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2013.
[4] PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZRÓWNOWAŻONE METODY OCENY ZGODNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE

AUTORZY:
Izabela SKRZYPCZAK (1)
Wanda KOKOSZKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.69

SŁOWA KLUCZOWE:
beton konstrukcyjny, wytrzymałość na ściskanie, jakość, zbiory
rozmyte

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/337

DOI:
10.7862/rb.2015.69

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.69

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności