Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.68, DOI: 10.7862/rb.2015.68

TRWAŁOŚĆ JAKO POSTULAT ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Izabela SKRZYPCZAK, Lidia BUDA-OŻÓG, Marta SŁOWIK

DOI: 10.7862/rb.2015.68

Streszczenie

Niekontrolowana degradacja obiektów i związane z nią rosnące koszty na remonty
i renowacje oraz przedwczesne rozbiórki to nie tylko problem techniczny, ale
i ekonomiczny. Znaczna część problemów trwałości konstrukcji wynika z różnic
w prowadzeniu budowy i produkcji beton. Na trwałość wpływają warunków dojrzewania
oraz jakości wykonania. W związku z tym, bardzo ważne jest opracowanie
ulepszonej podstawy oceny trwałości konstrukcji z betonu, a więc szacowania
trwałości kontrolowanej. Trwała konstrukcja powinna przez cały projektowy
okres użytkowania spełniać wymagania ze względu na stany graniczne nośności
oraz stany graniczne użytkowalności bez istotnego obniżenia przydatności lub
nadmiernych, nieprzewidzianych kosztów utrzymania. Wymaganą ochronę konstrukcji
należy ustalać, biorąc pod uwagę planowane zastosowanie, projektowy
okres użytkowania, program utrzymania oraz oddziaływania. W niniejszym artykule,
omówiono aktualne zalecenia dotyczące oceny trwałości konstrukcji z betonu.
Porównano zalecenia zaproponowane w PN-EN-1992, PN-EN-1990, PN-EN
206-1 oraz MC 2010. Zaproponowano formułę do oceny trwałości poszczególnych
elementów konstrukcyjnych oraz całej konstrukcji w odniesieniu do oddziaływania
środowiska. Konstrukcja z betonu może być uznana za wystarczająco
trwałą, jeżeli poszczególne części poddawane badaniu wykazują wyższe wartości
współczynników trwałości od współczynników środowiska. Ocena trwałości może
być przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy etap może zostać przeprowadzony,
kiedy konstrukcja jest wykonywana. Drugi etap kiedy wykonanie rzeczywistej
konstrukcji nie jest zgodne z planem budowy. Analizując trwałości materiałów
zwrócono uwagę na trzy aspekty: trwałość kontrolowaną, przebadaną i projektowaną.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków. PKN.
[2] PN-EN 1990 Eurokod 0: Projektowanie konstrukcji. PKN.
[3] PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
PKN.
[4] Model Code 2010, First complete draft, fib Bulletin 56, Volume 1, March 2010.
[5] Ajdukiewicz A., Aspekty trwałości i wpływu na środowisko w projektowaniu konstrukcji
betonowych, Przegląd Budowlany, 2/2011, s. 20-29.
[6] Czarnecki L.: Beton według normy PN-EN 206-1- komentarz- Praca zbiorowa, Polski
Cement i PKN, Kraków, 2004.
[7] Kuliński M., http://warunkibudowlane.pl/?s=modulos&v=capitulo&c=15410.
[8] Nowak A.S, Collins K.R: Reliability of Structures. McGraw-Hill Higher Education,
2000.

Podsumowanie

TYTUŁ:
TRWAŁOŚĆ JAKO POSTULAT ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

AUTORZY:
Izabela SKRZYPCZAK (1)
Lidia BUDA-OŻÓG (2)
Marta SŁOWIK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.68

SŁOWA KLUCZOWE:
konstrukcje betonowe, trwałość, oddziaływanie środowiska

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/336

DOI:
10.7862/rb.2015.68

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.68

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności