Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.67, DOI: 10.7862/rb.2015.67

WPŁYW TARCIA NA NOŚNOŚĆ BELKI ALUMINIOWO-BETONOWEJ

Łukasz POLUS, Maciej SZUMIGAŁA

DOI: 10.7862/rb.2015.67

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ tarcia, występującego między aluminiową belką
a stalową blachą fałdową pełniącą funkcję deskowania płyty żelbetowej, na nośność
belki zespolonej aluminiowo - betonowej. Belki aluminiowo - betonowe są
stosunkowo nowym rodzajem konstrukcji w porównaniu do belek stalowobetonowych.
Konstrukcje aluminiowe mają wiele zalet. Możliwy jest ich pełen
recykling, a materiał jest odporny na korozję. Konstrukcje zespolone aluminiowo
- betonowe w związku z większą odpornością aluminium na korozję wydają się
być trwalsze od konstrukcji stalowo - betonowych. Możliwa jest jednak korozja
na powierzchni styku aluminium ze stalą w belkach z płytą żelbetową wylaną
na stalowej blasze fałdowej. Z tego powodu należy odizolować belkę aluminiową
od blachy stalowej stosując przekładki. Zastosowanie przekładki np. elastomerowej
redukuje wpływ tarcia na powierzchni styku aluminium - stal. W artykule
oceniono wpływ wielkości współczynnika tarcia oraz jego zupełnego pominięcia
na nośność belki zespolonej aluminiowo - betonowej. Przygotowano model składający
się z aluminiowej dwuteowej belki i płyty żelbetowej wykonanej na stalowej
blasze fałdowej. Z obliczeń numerycznych otrzymano, że wpływ tarcia na nośność
na zginanie jest pomijalnie mały. Stąd zasadne jest stosowanie przekładek
zapobiegających korozji na styku aluminium – stal, nawet jeśli mają one zmniejszyć
tarcie występujące między w/w materiałami. Planowane są badania laboratoryjne
belki zespolonej aluminiowo-betonowej przedstawionej w artykule oraz badania
podatności łączników.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bromberek Z.: Energooszczędność a rozwój miast, Izolacje 1/2014, 2014.
[2] Błaszczyński T.: Budownictwo zrównoważone z elementami charakterystyki energetycznej,
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2013.
[3] Gwóźdź M.: Problemy projektowe współczesnych konstrukcji aluminiowych, Czasopismo
Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
[4] Kmiecik P., Kamiński M.: Modelling of reinforced concrete structures and composite
structures with concrete strength degradation taken into cosideration, Archives of
Civil and Mechanical Engineering, Vol. XI, No. 3, 2011.
[5] Kucharczuk W., Labocha S.: Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków,
Arkady, Warszawa 2007.
[6] Mromliński R.: Konstrukcje aluminiowe, Arkady, Warszawa 1975.
[7] PN-EN 1994-1-1, Eurokod 4, Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowobetonowych
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, Polski Komitet
Normalizacyjny 2008
[8] PN-EN 1999-1-1, Eurokod 9, Projektowanie konstrukcji aluminiowych, Część 1-1:
Reguły ogólne, Polski Komitet Normalizacyjny 2011
[9] PN-EN 1992-1-1, Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków, Polski Komitet Normalizacyjny 2008
[10] Polus Ł., Szumigała M., Analiza numeryczna nośności i sztywności belki zespolonej
aluminiowo-betonowej, Jubileuszowa X Konferencja Naukowo Techniczna
Konstrukcje Zespolone, Zielona Góra 2014
[11] Szumigała M., Polus Ł. Numeryczne modelowanie badania nośności łącznika do
konstrukcji aluminiowo-betonowych, Aktualne problemy konstrukcji metalowych,
II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna, Fundacja
Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk 2014

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW TARCIA NA NOŚNOŚĆ BELKI ALUMINIOWO-BETONOWEJ

AUTORZY:
Łukasz POLUS (1)
Maciej SZUMIGAŁA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Instytut Konstrukcji Budowlanych, Poznań-Piotrowo
(2) Instytut Konstrukcji Budowlanych, Poznań-Piotrowo

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.67

SŁOWA KLUCZOWE:
konstrukcje zespolone aluminiowo-betonowe, analiza numeryczna
nośności

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/335

DOI:
10.7862/rb.2015.67

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.67

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-06

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności