Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.65, DOI: 10.7862/rb.2015.65

WPŁYW GAZU SKŁADOWISKOWEGO NA ŚRODOWISKO I MOŻLIWOŚCI JEGO UNIESZKODLIWIANIA

Małgorzata PIASKOWSKA-SILARSKA

DOI: 10.7862/rb.2015.65

Streszczenie

Obecnie prawie 60% polskich składowisk nie posiada instalacji odgazowania, natomiast
na 30% stosuje się systemy pasywne. W obydwu przypadkach gaz składowiskowy
trafia do atmosfery, co w świetle obowiązujących umów międzynarodowych
i przepisów Unii Europejskiej jest niedopuszczalne. Jak widać problem
biogazu powstającego na polskich składowiskach odpadów jest ogromny.
W przedstawionym referacie scharakteryzowano odpady komunalne. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 r. wytworzono ich w Polsce
12 128,8 tys. Mg z czego zebrano 9 827,6 tys. Mg. Zdecydowana większość odpadów,
bo aż 70,9% trafiła na składowiska, pozostała część poddana była recyklingowi
(11,4%), unieszkodliwianiu biologicznemu (16,7%) i przekształcaniu
termicznemu (1,0%). W dalszej części referatu omówiono czynniki mające wpływ
na skład gazu składowiskowego i jego właściwości. Następnie opisano oddziaływanie
biogazu na środowisko naturalne. Dwa jego główne składniki, czyli metan
i dwutlenek węgla zalicza się do najważniejszych gazów cieplarnianych. Biogaz
powoduje również osiadanie terenu składowiska, zanieczyszczenie wód gruntowych,
zmianę składu mineralnego gleb i degradację strefy ukorzenienia roślin.
Uciążliwy zapach, wywołany przez składniki śladowe gazu składowiskowego
działa na człowieka toksycznie i dusząco. Metan stwarza także ryzyko samozapłonu
i wybuchu, zwłaszcza w ostatnich fazach eksploatacji składowiska oraz po
zaprzestaniu przyjmowania odpadów. W referacie omówiono także technologie
ujmowania gazu składowiskowego, połączone z produkcją energii elektrycznej
i układy kogeneracyjne. Innymi stosowanymi rozwiązaniami jest wytwarzanie
z biogazu gorącej wody lub pary oraz zasilanie przy jego użyciu promienników
podczerwieni.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] www.pigeo.org.pl [dostęp: 10 maja 2014 r.]
[2] Noga H.: Metody i formy pracy w edukacji ekologicznej dzieci, [w:] Vargova M.
(red.), IKT vo vdelavani, Vystupy vyskumnych studii zameranych na technice
vzdelavanie, UKF Nitra 2014.
[3] Noga H., Sobczyk W., Kozaczyński W.: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
RND Prace techniczne VI, Zeszyt 195, Wyd. Nauk. WSP, Kraków 1998.
[4] www.portalsamorzadowy.pl [dostęp: 10 maja 2014 r.]
[5] www.pga.org.pl [dostęp: 10 maja 2014 r.]
[6] www.soul.pl [dostęp: 10 maja 2014 r.]
[7] www.inig.pl [dostęp: 10 maja 2014 r.]
[8] www.drewnozamiastbenzyny.pl [dostęp: 10 maja 2014 r.]
[9] Dudek J. i in.: Układy kogeneracyjne jako sposób energetycznego wykorzystania
gazu składowiskowego, Nafta-Gaz, Nr 1/2008.
[10] Dudek J. i in.: Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego,
Wyd. Nafty i Gazu, Kraków 2010.
[11] Deublein D., Steinhauser A.: Biogas from waste and renewable resources: an introduction,
Weinheim: Wiley-VCH, 2011.
[12] Dudek J.: Gaz składowiskowy: źródło energii odnawialnej, Wyd. Instytut Nafty
i Gazu, Kraków 2012.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW GAZU SKŁADOWISKOWEGO NA ŚRODOWISKO I MOŻLIWOŚCI JEGO UNIESZKODLIWIANIA

AUTORZY:
Małgorzata PIASKOWSKA-SILARSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.65

SŁOWA KLUCZOWE:
biogaz, małe elektrownie biogazowe (MEB)

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/333

DOI:
10.7862/rb.2015.65

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.65

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-27

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności