Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
22/2/13, DOI: 10.7862/rb.2013.22

Wykorzystanie właściwości połączeń płyt warstwowych na wkręty w obliczeniach współpracy poszycia z elementami konstrukcji

Paweł KAWECKI, Wojciech KAWECKI, Jan ŁAGUNA
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.22

Streszczenie

Przedstawiono właściwości połączeń płyt warstwowych na wkręty samowiercące,

w oparciu o wyniki badań i prace wykonane na Politechnice w Karlsruhe. Celem

referatu jest pokazanie wykorzystania właściwości połączeń w praktyce

inżynierskiej. Płyty warstwowe są powszechnie stosowane jako elementy obudowy

dachów i ścian. Mają one dużą sztywność w swojej płaszczyźnie, która może być

wykorzystywana przy zabezpieczaniu przed utratą stateczności elementów

konstrukcji wsporczych – płatwi dachowych, rygli i słupów ścian. Pokrycia z płyt

warstwowych mogą być również traktowane jako przepony tarczowe w szkieletach

konstrukcyjnych, szczególnie w budynkach małych lub tymczasowych.

W połączeniach płyt są stosowane wkręty wiercone przez całą grubość płyty do

konstrukcji wsporczej. Połączenia wkrętami są najsłabszymi i najmniej sztywnymi

punktami tych konstrukcji. W obliczeniach przepon wykorzystuje się nośność

połączeń na docisk i ich sztywność w odniesieniu do wewnętrznej oraz zewnętrznej

ścianki płyty. Sposób obliczeń opiera się na regułach dotyczących stabilizacji

elementów konstrukcji wsporczych przez przepony z płyt warstwowych, podanych

w Normach Europejskich i Wytycznych ECCS. Przepony z płyt warstwowych i ich

połączenia powinny mieć zapewnioną trwałość na cały okres eksploatacji obiektu.

Autorzy polecają wykorzystywanie przepon z płyt warstwowych jako stężeń

bocznych elementów zginanych lub ściskanych, a także jako ścinanych przepon

tarczowych w konstrukcjach. Zastosowanie przepony z płyt warstwowych

do stabilizacji płatwi z dwuteowników walcowanych objaśniono na przykładzie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] PN-EN 1993-1-1Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych; Część 1-1:

Reguły ogólne i reguły dla budynków

[2] PN-EN 1993-1-3+AC:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych; Część

1-3: Reguły ogólne- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach

profilowanych na zimno.

[3] Preliminary European Recommendations for the Testing and Design of Fastenings

for Sandwich Panels ECCS No 127. CIB No 320. 2009

[4] European Recommendations for the Application of Metal Sheeting as a Diaphragm-

Stressed Skin Design. ECCS No 88 1995

[5] Dürr M. Podleschny R. Saal H. Untersuchungen zur Drehbettung von

biegedrillknickgefährdeten Trägern durch Sandwichelementen. Stahlbau Heft

6/2007

[6] Käpplein S. Misiek T. Ummenhofer T. Aussteifung und Stabilisierung von

Bauteilen und Tragwerken durch Sandwichelemente. Stahlbau Heft 5/2010

[7] Käpplein S. Ummenhofer T. Qerkraftbeanspruchte Verbindungen von

Sandwichelementen. Stahlbau Heft 8/2011

[8] Misiek T. Käpplein S. Hettmann R. Saal H. Ummenhofer T. Rechnerische

Ermittlung der Tragfätigkeit der Befestigung von Sandwichelementen.

Bauingenieur Band 86 October 2011

[9] Sokol Z. Design of Structural Connections to Eurocode 3. Frequently Asked

Questions www.fsv.cvut.cz/cestruco/

Podsumowanie

TYTUŁ:
Wykorzystanie właściwości połączeń płyt warstwowych na wkręty w obliczeniach współpracy poszycia z elementami konstrukcji

AUTORZY:
Paweł KAWECKI (1)
Wojciech KAWECKI (2)
Jan ŁAGUNA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Biuro Inżynierskie Mostostal sp.j.
(2) Biuro Inżynierskie Mostostal sp.j.
(3) Biuro Inżynierskie Mostostal sp.j.

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
22/2/13

SŁOWA KLUCZOWE:
połączenia na wkręty, płyty warstwowe, współpraca poszycia,
stabilizacja elementów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/33

DOI:
10.7862/rb.2013.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.22

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-04-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności