Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.54, DOI: 10.7862/rb.2015.54

PROBLEMATYKA TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKACH ZABYTKOWYCH I DAWNYCH

Karolina KURTZ-ORECKA, Piotr CIERZNIEWSKI

DOI: 10.7862/rb.2015.54

Streszczenie

Znaczna część istniejących zasobów budowlanych datowana jest przed 1945 r. Na
skutek upływającego czasu budynki te ulegają naturalnej dekapitalizacji. Przy zachowaniu
oryginalnej konstrukcji, niemodernizowanego wyposażenia technicznego
i instalacyjnego charakteryzują się wysokim zużyciem energii oraz znacznymi
kosztami utrzymania. Redukcja zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania
i wentylacji w wielu przypadkach jest zadaniem trudnym, a czasem wręcz niemożliwym.
Wynika to z ograniczeń różnej natury – technicznych, technologicznych,
a często również prawnych. Jednym z ograniczeń może być ochrona budynku
uwarunkowana względami konserwatorskimi. W artykule przedstawiono zagadnienia
związane z termomodernizacją budynków zabytkowych i dawnych na
wybranej grupie 10 obiektów stanowiących budynki biurowe, opieki zdrowotnej
oraz usługowe. Bazą informacji o obiektach są wykonane audyty energetyczne –
termomodernizacyjne, oświetlenia wbudowanego oraz efektywności energetycznej.
Poza usprawnieniami ograniczającymi zużycie energii na cele ogrzewania
i wentylacji analizowano również możliwość zredukowania potrzeb związanych
z oświetleniem wbudowanym. W zależności od stanu zachowania budynków oraz
narzuconych ograniczeń zakres proponowanych usprawnień był zróżnicowany,
jednak w każdym przypadku wskazano możliwość redukcji zapotrzebowania na
ciepło w granicach od 15 do 92 %, a w przypadku oświetlenia wbudowanego od
18 do 64 % w odniesieniu do stanu wyjściowego. Oszacowano, że wykonanie inwestycji
przyczyniłoby się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery od
9,72 do ponad 400 Mg CO2 rocznie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Jaworska-Michałowska M., Ochrona historycznej elewacji w procesie termomodernizacji
– wybrane zagadnienia. Budownictwo. Czasopismo Techniczne Politechniki
Krakowskiej, 2-B/2009, Zeszyt 9, str. 151-161.
[2] Kurtz K., Garbalińska H., Zapewnienie właściwych warunków cieplnowilgotnościowych
w adaptowanych budynkach poprodukcyjnych. Ogólnopolska
Konferencja GUNB „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”,
Warszawa 2012 r.
[3] Kurtz K., Paszkowski Z.W.: Problemy energetyczne przy przebudowie obiektu
zabytkowego na przykładzie budynku Starej Dany w Szczecinie. „Wiadomości
Konserwatorskie”, Nr 26/2009, str. 518-528
[4] Lichołai L., Gosztyła M., Aplikacja systemów helioenergetycznych w zabytkową
strukturę obiektów kościelnych. [W:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 47. Energia odnawialna – Innowacyjne
idee i technologie dla budownictwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
Rzeszów 2008, s. 243-248.
[5] Łagowska Z. Remont i przebudowa zabytku. e-magazyn „Termomodernizacja”,
4/2012 http://www.termomodernizacja.com.pl/prawo-i-finansowanie/remont-iprzebudowa-
zabytku.html [dostęp: 26 kwietnia 2014 r.].
[6] Rouba B.J., Modernizacja zabytku droga do jego rewitalizacji? [W:] Problemy remontowe
w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. Praca zbiorowa pod
red. Jasieńki J., Klimka A, Matkowskiego Z., Schabowicza K., Dolnośląskie Wydawnictwo
Edukacyjne, Wrocław 2006, str. 92-101.
[7] Rozporządzenie Komisji (WE) NR 245/2009 z dn. 18.03.2009 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego Rady w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego
statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników
i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, Dz.U. UE 24.03.2009
L 76/17)
[8] Swarcewicz A., Kurtz-Orecka K., Wykorzystanie podwójnej fasady w termomodernizacji
budynków zabytkowych – studium przypadku. [W:] Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska. Praca zbiorowa pod red. Bać A., Kasperski J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, str. 175-184.
[9] Szymczak Cz., Problemy rewitalizacji budowli miejskich podejmowane w Centrum
CURE. [W:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria
Środowiska, z. 40. Energia odnawialna – Innowacyjne idee i technologie dla budownictwa.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 499-504.
[10] Święcka E., Czy zostaną tylko dokumentacje …? [W:] System ochrony zabytków
w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje. Praca zbiorowa pod red. Szmygina B.,
Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Politechnika Lubelska. Lublin – Warszawa
2011, str. 105-110.
[11] Wójcik R., Rewitalizacja i remonty budynków zabytkowych w aspekcie oszczędności
energetycznej. VIII Dni oszczędzania energii, Wrocław 2010.
[12] Żurawski J., Energochłonność budynków mieszkalnych. Miesięcznik „Izolacje” nr
2/2008, str. 26-29.
[13] http://www.mwkz.pl/konserwator-radzi [dostęp: 26 kwietnia 2014 r.].

Podsumowanie

TYTUŁ:
PROBLEMATYKA TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKACH ZABYTKOWYCH I DAWNYCH

AUTORZY:
Karolina KURTZ-ORECKA (1)
Piotr CIERZNIEWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
(2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.54

SŁOWA KLUCZOWE:
termomodernizacja, budynki zabytkowe, audyt energetyczny,
efektywność energetyczna, oświetlenie wbudowane

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/323

DOI:
10.7862/rb.2015.54

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.54

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-06-02

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności