Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.53, DOI: 10.7862/rb.2015.53

KOMFORT TERMICZNY W POMIESZCZENIU ZE ZDECENTRALIZOWANYM, MECHANICZNYM SYSTEMEM DOPROWADZENIA POWIETRZA

Ewelina KUBACKA, Dariusz HEIM

DOI: 10.7862/rb.2015.53

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniu
przeznaczonym do pracy biurowej i użytkowanego w okresie dnia. Dla celów
badania opracowano modele węzłowe przepływu powietrza w pomieszczeniu
z podziałem na objętości skończone. Założono idealne utrzymanie temperatury
powietrza w strefie wlotu (na poziomie 20oC) oraz jego dystrybucję w pomieszczeniu
z uwzględnieniem konwekcji naturalnej. Przeanalizowano 4 konfiguracje
rozmieszczenia otworów wlotowych i wylotowych. Graficznie zilustrowano układ
wlotów i wylotów oraz ścieżki przepływu powietrza w pomieszczeniach. Dla poszczególnych
przypadków wyznaczono parametry PMV i PPD dla dwóch wybranych
stref odpowiadających możliwemu usytuowaniu człowieka w pozycji pracy
przy biurku: pośrodku pomieszczenia oraz przy oknie. Ponadto przedstawiono
zmianę temperatury powietrza wewnętrznego w czasie dla wybranego okresu.
Wyniki przeprowadzonej symulacji pozwoliły na stwierdzenie, że komfort termiczny
w pomieszczeniu został zachowany dla każdego z rozpatrywanych wariantów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Clarke J.A.: Energy simulation in building design, 2nd-edition, Butterworth-
Heineman, Oxford, 2001
[2] Comstock W.S.: ASHRAE Handbook – Fundamental, Chapter 29, Nonresidential
Cooling and Heating Load Calculations, 2001
[3] Djongyang N., Tchinda R., Njomo D.: Thermal comfort: A review paper, Renewable
and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, Issue 9, s. 2626-2640, 2010
[4] Fanger P.O..: Komfort cieplny, Arkady, Warszawa 1974
[5] Hensen J.L.M., Lamberts R.: Building Simulation for Design and Operation, Spon
Press, 2011
[6] Narowski P., Janicki M., Heim D.: Comparison of Untypical Meteorological Years
(UMY) and their influence on building energy performance simulations, Proc. of Conference
"Building Simulation - BS2013". Le Bourget-du-Lac, 2013, pp.1414-1421
[7] Olesen B.W., Parsons K.C.: Introduction to thermal comfort standards and to the
proposed new version of EN ISO 7730, Energy and Buildings, vol. 34, s.537-548,
2002
[8] Śliwowski L.: Mikroklimat wnętrz i komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1999

Podsumowanie

TYTUŁ:
KOMFORT TERMICZNY W POMIESZCZENIU ZE ZDECENTRALIZOWANYM, MECHANICZNYM SYSTEMEM DOPROWADZENIA POWIETRZA

AUTORZY:
Ewelina KUBACKA (1)
Dariusz HEIM (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Łódzka
(2) Politechnika Łódzka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.53

SŁOWA KLUCZOWE:
wentylacja mechaniczna, przepływ powietrza, temperatura wewnętrzna,
komfort cieplny, symulacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/322

DOI:
10.7862/rb.2015.53

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.53

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-03-24

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności