Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.49, DOI: 10.7862/rb.2015.49

ENERGOAKTYWNE SEGMENTY HAL PRZEKRYTE REGULARNĄ STRUKTURĄ KOSZOWĄ

Zbigniew KOWAL, Rafał PIOTROWSKI

DOI: 10.7862/rb.2015.49

Streszczenie

W pracy pokazano koncepcję hali przekrytej regularną strukturą koszową, charakteryzującą
się znaczącą powierzchnią przekrycia, nadającą się do zagospodarowania
absorberami, do pozyskiwania energii cieplnej oraz elektrycznej z promieniowania
słonecznego. Dodatkowym atutem przekrycia koszowego jest ułatwione
samooczyszczanie powierzchni pokrycia ze śniegu zwiększające nasłonecznienie
absorberów w okresie zimowym. Rozmieszczenie i ilość absorberów zależą od bilansu
energetycznego hali. W hali wydzielono energoaktywne segmenty dylatacyjne
w celu zredukowania wpływów termicznych na konstrukcję. Podzielono halę
na segmenty konwencjonalne oraz segmenty energoaktywne (SE). Segmenty
energoaktywne zbudowano z geometrycznie niezmiennych segmentów montażowych,
umożliwiających sprawny i bezpieczny montaż. Szerokość minimalnego
segmentu energoaktywnego dobrano z warunku minimum wpływów termicznych
przy zachowaniu niezawodności o wskaźniku t2 ≥ 3,8 [9]. W przypadku konieczności
dalszego zmniejszenia szerokości segmentów energoaktywnych należy dostroić
niezawodność do zaleceń normy [9]. Wydzielone minimalne segmenty
energoaktywne przekryte strukturą regularną charakteryzują się znaczącą redukcją
wpływu temperatury na wytężenie prętów poprzez zastosowanie przegubu w kluczu.
Zastosowano asekurację niesymetrycznych przemieszczeń za pomocą zdwojonych
przekrojów prętów skrajnych pasów górnych. Zastosowano równoległe
sprzężenia elementów sprawczych w kinematycznie dopuszczalnych mechanizmach
zniszczenia (KDMZ) segmentów zwiększając niezawodność powyżej zalecanej
w klasie RC2 [9]. W konstrukcjach hal przekrytych strukturami udało się
korzystnie wydzielić energoaktywne segmenty dylatacyjne, w których dostateczna
liczba elementów sprawczych daje się sprzęgać w KDMZ zwiększając nośność
i niezawodność konstrukcji powyżej oczekiwań [9] normowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Kowal Z.: On Adjusting the Load Bearing Capacity of Decisive Members to Reliability
Classes of Statically Determinate Complex Structures, Archives of Civil Engineering,
LIX, 1, 2013, s. 132 – 142.
[2] Kowal Z.: Instruments of Probabilistic Optimisation of Load Bearing Capacity and
Reliability of Statically Indeterminate Complex Structures, Archives of Civil Engineering,
LX, 1, 2014, s. 77 – 90.
[3] Kowal Z., Brzezińska K.: Wpływ temperatury na kinematycznie dopuszczalne mechanizmy
zniszczenia energoaktywnych segmentów hali, Praca przyjęta na konferencję
ZK2014 – Suchedniów 2014.
[4] Kowal Z., Piotrowski R.: Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal z przekryciem strukturalnym,
BiA PL Vol. 12(2) 2013, s. 221 – 228.
[5] Kowal Z., Piotrowski R., Szychowski A.: Przystosowanie hal przekrytych strukturą do
pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego, ZNPR nr 283, Z. 59 (2/2012/II),
s. 431 – 438.
[6] Kowal Z., Piotrowski R.: Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal przekryte strukturą
regularną ze ściągiem, Praca przyjęta na konferencję Lublin – Krynica 2014.
[7] Kowal Z., Piotrowski R., Siedlecka M.: Asekurowany segment energoaktywny hali
przekryty strukturą zredukowaną ze ściągiem, Praca przyjęta na konferencję ZK2014 –
Suchedniów 2014.
[8] Kowal Z., Szychowski A.: Energoaktywne przekrycia łukowe, IiB nr 6/94, s. 251 – 254.
[9] PN-EN 1990:2004, Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
[10] Tablice statystyczne rozkładu normalnego.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ENERGOAKTYWNE SEGMENTY HAL PRZEKRYTE REGULARNĄ STRUKTURĄ KOSZOWĄ

AUTORZY:
Zbigniew KOWAL (1)
Rafał PIOTROWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Świętokrzyska
(2) Politechnika Świętokrzyska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.49

SŁOWA KLUCZOWE:
energoaktywne segmenty hal, struktury metalowe, przekrycia
koszowe, niezawodność konstrukcji

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/318

DOI:
10.7862/rb.2015.49

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.49

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-02

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu: