Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.48, DOI: 10.7862/rb.2015.48

ODZYSK CIEPŁA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – WSTĘPNA ANALIZA EKONOMICZNA

Justyna KOT

DOI: 10.7862/rb.2015.48

Streszczenie

W pracy przedstawiono analizę finansową systemów klimatyzacji z wykorzystaniem
różnych systemów do odzysku ciepła w obiekcie użyteczności publicznej.
Pozyskiwanie energii powstającej w układzie może być realizowane poprzez systemy
takie jak rekuperacja, regeneracja czy pompa ciepła, które znajdują powszechne
zastosowanie we wspomnianych obiektach użyteczności publicznej czy
w budynkach mieszkalnych, wielo i jednorodzinnych. Do przeprowadzania analizy
posłużyła sala wykładowa Wydziału Fizyki Akademii Górniczo – Hutniczej
w Krakowie. Analizę poprzedza projekt instalacji klimatyzacyjnej w trzech wersjach.
Wariant pierwszy, będący punktem odniesienia, stanowi centrala bez odzysku
ciepła. Z wariantem bazowym porównano dwie centrale z systemami rekuperacyjnym
oraz regeneracyjnym. W analizie wzięto pod uwagę koszty inwestycyjne,
na które składają się koszty zakupu centrali wraz z niezbędną automatyką oraz
koszty eksploatacyjne, w których ujęto koszty związane z użytkowaniem owych
central tj. koszt pracy wentylatorów, wymiany filtrów, dostarczenia mediów zasilających
urządzenia. Przeprowadzona analiza dowodzi, iż poniesione wyższe nakłady
inwestycyjne zakupu centrali klimatyzacyjnej skutkują niższymi kosztami
jej użytkowania. Koszty użytkowania centrali z najbardziej popularnym w zastosowaniu
wymiennikiem rekuperacyjnym są niewiele wyższe od kosztów centrali
z wymiennikiem regeneracyjnym, a oba rozwiązania pociągają za sobą około
czterdziesto procentowe oszczędności w stosunku do systemu bez odzysku ciepła.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] CERIM. Klimatyzacja - wentylacja. (2010). Pobrano z lokalizacji Wskaźnik
efektywności chłodniczej http://www.cerim.pl/index.php?page=content/poradnik/
18_1.php.

[2] Lewandowski W.M.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
[3] Gutkowski, K. M., & Butrymowicz, D. J. (1999). Chłodnictwo i klimatyzacja. Warszawa:
Wydwnictwa Naukowo-Techniczne.
[4] Klimor. (2010). Pobrano z lokalizacji www.klimor.pl.
[5] Ogrzewanie-pompy ciepła. (2010). Pobrano z lokalizacji Zasada działania pompy
ciepła.:5.http://www.heizung-waermepumpe.de/pl/tak-funkcjonuje-pompaciepla/
zasada-dzialania-pompy-ciepla.html.
[6] Pawiłojć, A., Targański, W., & Bonca, Z. (1999). Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych. Gdańsk: IPPU MASTA.
[7] Pełech, A. (2009). Wntylacja i klimatyzacja. Podstawy. Wyd. II. Wrocław: Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[8] Recknagel, Sprenger, & Schramek. (2008). Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo.
Klimatyzacja. Ciepła woda. Chłodnictwo. Wrocław: Omni Scala.
[9] Ullrich, H.-J. (2001). Technika klimatyzacyjna. Poradnik. Gdańsk: IPPU Masta
[10] Klimor, karty doborowe central klimatyzacyjnych.
[11] www.zaklad.energetyczny.w.interia.pl - cennik energii elektrycznej.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ODZYSK CIEPŁA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – WSTĘPNA ANALIZA EKONOMICZNA

AUTORZY:
Justyna KOT

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.48

SŁOWA KLUCZOWE:
systemy odzysku ciepła, rekuperacja, regeneracja, pompa ciepła,
koszty eksploatacyjne klimatyzacji

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/317

DOI:
10.7862/rb.2015.48

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.48

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-01-27

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności