Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.36, DOI: 10.7862/rb.2015.36

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI LEKKICH KOMPOZYTÓW NA BAZIE WYPEŁNIACZY CELULOZOWYCH DO ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE EKOLOGICZNYM

Stanisław FIC, Przemysław BRZYSKI, Andrzej SZEWCZAK, Monika JAROSZ-HADAM

DOI: 10.7862/rb.2015.36

Streszczenie

Dynamiczny rozwój współczesnej technologii materiałowej w budownictwie
energooszczędnym oparty jest na poszukiwaniu rozwiązań ekologicznych pozwalających
na ograniczenie kosztów produkcji i wbudowania na miejscu budowy,
a w konsekwencji na wykonywaniu obiektów przyjaznych dla środowiska. Istotne
znaczenie, oprócz kosztów, ma tutaj także dostępność, łatwość zastosowania, skuteczność
oraz opcjonalne dalsze kierunki rozwoju danego rozwiązania. Dzięki temu
coraz szersze zastosowanie znajdują materiały pochodzenia naturalnego oraz
materiały będące odpadami procesów przemysłowych lub recyklingu. W przypadku
budownictwa energooszczędnego jednym z kryteriów poddanych badaniom
jest możliwość uzyskania materiałów budowlanych o niskim współczynniku
przewodzenia ciepła charakteryzujące się jednocześnie odpowiednią wytrzymałością.
Poniższe opracowanie opisuje doświadczalną próbę wykonania kompozytu
na bazie wapna, cementu portlandzkiego, pucolan, kruszywa lekkiego, słomy
i włókna lnianego i łodygi konopnej. W pierwszej części przedstawione zostały
receptury wykorzystane do wykonania próbnych zarobów spoiw. Na podstawie
uzyskanych wyników badań średniej wytrzymałości spoiw na ściskanie określono
przydatność poszczególnych spoiw do wykonania kompozytu. W drugiej części
przedstawiono efekt wykorzystania spoiwa o najlepszych parametrach wytrzymałościowych
do wykonania dwóch kompozytów w oparciu o dodatek kruszywa
lekkiego oraz lnu (pociętej słomy i włókna) i konopi (pocięty rdzeń). Porównano
także otrzymane wyniki właściwości mechanicznych (spoiw i kompozytów) oraz
cieplnych – współczynnik przewodzenia ciepła uzyskanych kompozytów W opracowaniu zawarto także wnioski z badań oraz określono możliwe dalsze kierunki
rozwoju zaproponowanych rozwiązań w oparciu o nowe doświadczenia.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Allin S.: Building with hemp. Seed Press, 2012.
[2] Arbelaiz A., Ferna´ndez B., Cantero G., Llano-Ponte R., Valea A., Mondragon I.:
Mechanical properties of flax fibre/polypropylene composites. Influence of fibre/
matrix modification and glass fibre hybridization, Composites: Part A 36, 1637–
1644, 2005
[3] Bevan R., Woolley T.: Hemp Lime Construction: A Guide to Building with Hemp
Lime Composites.Bracknell, 2010.
[4] Fic S., Brzyski P., Szeląg M.: Composite based on foam lime mortar with flax fibers
for use in the building industry, Ecological and Chemistry Engineering. A, nr 7-
8/2013.
[5] Fic S., Brzyski P., Szeląg M.: Ocenka ważmożności izpolzowania naturalnych kompozytow
z dodawką lnianych wołokon w stroitelstwie, Bisnik No 53, str. 393-399,
Odessa 2014.
[6] Stevulova N., Terpakova E., Lidalova L., Priganc S., Estokova A., Helcman M.:
Hemp as potential component in suitable construction. VI Konferencja Naukowo
Techniczna: Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej MATBUD’11, Kraków
2011.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690)
[8] www.strawbale.pl [dostęp 5.11.2014]
[9] www.astra-polska.com [dostęp 5.11.2014]

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI LEKKICH KOMPOZYTÓW NA BAZIE WYPEŁNIACZY CELULOZOWYCH DO ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE EKOLOGICZNYM

AUTORZY:
Stanisław FIC (1)
Przemysław BRZYSKI (2)
Andrzej SZEWCZAK (3)
Monika JAROSZ-HADAM (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Lubelska
(2) Politechnika Lubelska
(3) Politechnika Lubelska
(4) Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.36

SŁOWA KLUCZOWE:
len, konopia, wapno, materiały budowlane, spoiwo

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/290

DOI:
10.7862/rb.2015.36

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.36

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-27

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności