Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
15/121, DOI: 10.7862/rb.2015.121

NEW DIRECTIONS FOR THE PROTECTION AND EVOLUTION OF WATER SUPPLY SYSTEMS - SMART WATER SUPPLY

Janusz RAK, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2015.121

Abstract

Water supply system should have excellent protection in case of undesirable events occurrence. In the future protection of these systems will be ensured through the use of intelligent management of smart metering and the implementation of the second generation CPTED strategies, presenting a new perspective on critical infrastructure protection, taking into account any possible crime, terrorism, sabotage or disaster. The paper presents the problem of the effective protection of critical infrastructure and the attention was drawn to appropriate protection of critical components from attacks, disasters and other adverse events. On this background the protection principles for water supply systems were formulated, the purpose of which is to prepare the resources and the public for undesirable events causing a threat to both human health and infrastructure. In case of the possibility of managing the shut off of particular recipients, not only areas, the priority of importance of providing water should be established. The exclusion of households seems to be a solution with the smallest financial losses. However, the attention should be paid to the so-called sensitive customers, e.g. the disabled people, the elderly, families with small children, etc. For proper operation of municipal infrastructure specialized companies are responsible  which, in addition to managing the systems, are also responsible for ensuring protection of sensitive elements connected or used by them. The most obvious example of urban critical infrastructure system is the collective water supply system.

Full text (pdf)

References

 1. Britton T.C., Stewart R.A., O'Halloran K.R.: Smart metering: enabler for rapid and effective post meter leakage identification and water loss management, Journal of Cleaner Production,  Volume 54/2013, pp. 166-176. 
 2. Di Nardo A., Di Natale M., Greco R., Santonastaso G.F.: Ant algorithm for smart water network partitioning, Procedia Engineering, Volume 70/2014, pp. 525-534.
 3. Gurung T.R., Stewart R.A., Sharma A.K., Beal C.D.: Smart meters for enhanced water supply network modeling and infrastructure planning, Resources Conservation and Recycling,  Volume 90/2014, pp. 34-50.
 4. Oscar N.: Defensible space, crime protection through urban design, Macmillam 1972.
 5. Pietrucha-Urbanik K.: Assessment model application of water supply system management in crisis situations, Global NEST Journal, 16(5) 2014, 893-900.
 6. Pietrucha-Urbanik K.: Prioritizing water pipe renewal using fuzzy set theory, Journal of KONBiN 1(33)2015, s. 243-250. DOI 10.1515/jok-2015-032.
 7. Rak J.: Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 8. Rak J.: Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.
 9. Rak J.R.: Propozycja oceny dywersyfikacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, t. XXXII, z. 62 (1/15), 2015, s. 339-349. DOI: 10.7862/rb.2015.23.
 10. Ramm-Szatkiewicz K.: Plany Bezpieczeństwa Wody coraz popularniejsze w Europie. Wodociągi-Kanalizacja, Nr 1(131)/2015, s. 22-23.
 11. Randall I.: 21st century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention, Atlas, 2008.
 12. Sobczak A., Kulisiewicz T.: Smart city. Jak zbudować inteligentne miasto? Przegląd Komunalny, nr 2/2015, s. 40-41.
 13. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007, Nr 89, poz. 590, z późn. zm).
 14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717,  z późn. zm).
 15. WHO: Guidelines for Drinking Water Quality, World Health Organization, Geneva 2004.

About this Article

TITLE:
NEW DIRECTIONS FOR THE PROTECTION AND EVOLUTION OF WATER SUPPLY SYSTEMS - SMART WATER SUPPLY

AUTHORS:
Janusz RAK (1)
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
15/121

KEY WORDS AND PHRASES:
protection, smart grid, water supply decentralization, smart water supply

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/289

DOI:
10.7862/rb.2015.121

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.121

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności