Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
15/115, DOI: 10.7862/rb.2015.115

EKONOMICZNE ASPEKTY BIOGAZU

Jan M. OLCHOWIK, Patrycja PRAŻMO, Tomasz SZCZEPANIUK, Mateusz WIŚNIEWSKI

DOI: 10.7862/rb.2015.115

Streszczenie

Polityka zrównoważonego rozwoju, stosowana powszechnie w krajach Unii Europejskiej, ma na celu redukcję negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, Jednym z głównych założeń tej polityki jest inwestycja w „zielone” technologie wytwarzania energii, zwanych inaczej Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Technologie te wykorzystują odnawialne i praktycznie niewyczerpalne zasoby energii Słońca, wiatru, biomasy czy geotermii do produkcji energii. Jednym ze sposobów wykorzystania biomasy na cele energetyczne jest przetworzenie jej w procesie fermentacji beztlenowej i wytworzenie biogazu w obiektach zwanych biogazowniami, a następnie spaleniu i uzyskaniu energii elektrycznej. Biogazownie rolnicze już od kilku lat obecne SA na polskim rynku produkcji energii z odnawialnych źródeł. Konkurują pod względem ekonomicznym z takimi technologiami jak fotowoltaika czy energetyka wiatrowa. Artykuł skupia się na przedstawieniu analizy ekonomicznych aspektów wytwarzania biogazu, w szczególnym odniesieniu do regionu Lubelszczyzny i panujących w nim warunków dostępności biomasy. Potencjał energetyczny biomasy w tym regionie jest bardzo duży ze względu na jego rolniczy charakter. W artykule opisany został również proces inwestycji w biogazownie z wyszczególnieniem procentowych udziałów nakładów poszczególnych elementów biogazowi, kosztów utrzymania oraz zysków wygenerowanych przez produkcję i sprzedaż energii z tego paliwa. Biogazownie rolnicze mogą stać się jednym z uzupełniających źródeł odnawialnej energetyki, która zapewni stały dopływ prądu na terenie Lubelszczyzny.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. http://www.biofuelsassociation.com.au/ [dostęp 7.04.2015 r .].
  2. Instytut Energetyki Odnawialnej, Biogaz rolniczy- produkcja i wykorzystanie, Mazowiecka agencja energetyczna sp. z.o.o. 2009.
  3. Mohr S., Seisler J.M.: Decision makers guide, European Natural gas vehicle association.
  4. Handreichung Biogasgewinnung und –nutzung (Poradnik pozyskiwania i wykorzystania biogazu) Ergabnise des Biogas-Messeprograms (Rezultaty programu monitoringu biogazowni). 2005. Institut fur Energetik und Umwelt gGmbH, Bundesforschungsanstalt fur Landwirtshaft, Kuratorium fur Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V., Fachagentur Nachwachsenderohstoff e.V.: Gulzow. ISBN 3-00-0143333-5.
  5. Dane GUS.
  6. Dane Instytutu Energetyki Odnawialnej.
  7. Szych H.: Program rozwoju odnawialnych źródeł energii dla województwa lubelskiego, biuro planowania przestrzennego w lublinie 2013 r.
  8. http://stat.gov.pl/ [dostęp 7.04.2015 r .].
  9. Płaszczyk-Piasteczka A., Żukowski W.: Energetyczne wykorzystanie biogazu, Cza­sopismo techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
EKONOMICZNE ASPEKTY BIOGAZU

AUTORZY:
Jan M. OLCHOWIK (1)
Patrycja PRAŻMO (2)
Tomasz SZCZEPANIUK (3)
Mateusz WIŚNIEWSKI (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Lubelska
(2) Politechnika Lubelska
(3) Politechnika Lubelska
(4) Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
15/115

SŁOWA KLUCZOWE:
metan, Lubelszczyzna, nakład inwestycyjny, surowce energetyczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/283

DOI:
10.7862/rb.2015.115

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.115

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności