Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
15/108, DOI: 10.7862/rb.2015.108

GOSPODARSTWO ROLNE JAKO ŹRÓDŁO EMISJI AMONIAKU

Marek KIEROŃCZYK, Tadeusz MARCINKOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2015.108

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu emisji amoniaku z gospodarskich składowisk obornika na jakość powietrza na terenach wiejskich oraz ocena czynników wpływających na wielkość tej emisji. W latach 2003–2007 wykonano ponad 100 dobowych pomiarów emisji amoniaku ze składowisk obornika w wybranych gospodarstwach o mlecznym profilu produkcji stosując mikrometeorologiczną metodę dozymetrii pasywnej. Badania przeprowadzono w typowych warunkach eksploatacyjnych. Wykazały one, że roczna emisja amoniaku kształtowała się od 318 do 698 kgN-NH3 co stanowiło, że roczne straty azotu wynosiły od 35,2 do 44,0% w stosunku do ilości azotu pierwotnie zdeponowanej na składowisku. Do oceny emisji amoniaku zaproponowano model matematyczny, który zawiera najważniejsze czynniki techniczno-technologiczne i meteorologiczne wpływające na ulatnianie się amoniaku z gnojowni w warunkach ciągłej jej eksploatacji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]   Amon B., Amon T., Boxberger, Alt Ch., 2001. Emissions of NH3, N2O and CH4 from dairy cows housed in farmyard manure tying stall (housing, manure storage, manure spreading). Nutrient Cycling in Agroecosystems. 60 (1-3) s. 103-113.

[2]   Assman W.H., Sutton M., Schjorring J.K. 1998. Ammonia: emission, atmospheric transport and deposition. New Phytologist. Vol. 1. (139) s. 27–48.

[3]   Balsari P., Airoldi G., Dinuccio E., Gioelli F., 2007. Ammonia emissions from farmyard manure heaps and slurry stores – Effect of environmental conditions and measuring methods. Biosystems Engineering. 97 (4) s. 456-463.

[4]   Chadwick D.R. 2005. Emissions of ammonia, nitrous oxide and methane form cattle manure heaps effect of compaction and covering. Atmospheric Environment. Vol. 4 s. 787–799.

[5]   Dach J. Zbytek Z., 2006. Biologiczne aspekty różnych metod zagospodarowania obornika. Nawozy i Nawożenie. 4 (29) s. 46-60.

[6]   Ferm M., Marcinkowski T., Kierończyk M., Pietrzak S. 2005. Measurements of ammonia emissions from manure storing and spreading stages in Polish commercial farms. Atmospheric Environment. Vol. 39 s. 7106–7113.

[7]   Jarvis S.C. 1994. The pollution potential and flows of nitrogen to waters and atmosphere from grassland under grazing. W: Pollution in livestock production systems. Pr. zbior. Red. I. Ap Dewi, R.F.E. Axford, M. Fayez, M. Marai, H.M. Omed. Wallingford. CAB International s. 227–239.

[8]   Kierończyk M., Marcinkowski T. 2004. Pomiar emisji amoniaku ze źródeł rolniczych metodą mikrometeorologicznej dozymetrii pasywnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 4. Z. 2a (11) s. 537–546.

[9]   Kuczyński T., Daemmgen U., Klimont Z., Kres-Tomczak K., Myczko A., Słobodzian-Ksenicz O., 2005. Ammonia emissions in Poland: inventory projections, uncertainties. w: Emissions from European agriculture. Wageningen. Wageningen Academic Publishers s. 217–230.

[10] Koerevaar H., 1992. The nitrogen balance on intensive Dutch dairy farm: a review. Livestock Production Science. Vol. 1–2 s. 17–27.

[11] Marcinkowski T. 2000. Emisja amoniaku z gospodarskich składowisk obornika w świetle pomiarów ilościowych. Zeszyty Naukowe AR Szczecin. Z. 84 s. 269–274.

[12] Marcinkowski T., 2002. Identyfikacja strat azotu w towarowych gospodarstwach rolnych Żuław Wiślanych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. 1 ss. 79.

[13] Peel S., Chambers B.J., Harisson R., Jarvis S.C. 1997. Reducing nitrogen emissions from complete dairy farm systems. W: Gaseous nitrogen emissions from grassland. Pr. zbior. Red. S.C. Jarvis, B.F. Pain. Wallingford. CAB International s. 383–390.

[14] Pietrzak S. 2006. Straty amoniaku z nawozów naturalnych i ich konsekwencje środowiskowe. Nawozy i Nawożenie. Nr 4 s. 186–203.

[15] Sapek A. 1995. Emisja amoniaku z produkcji rolnej. Postępy Nauk Rolniczych. Nr 2 s. 3–23.

[16] Schjoering J., Sommer S.G. Ferm M. 1992. A simple passive sampler for measuring ammonia emission in the field. Water, Air and Soil Pollution. Vol. 62 s. 13–24. 102

[17] Tamminga S. 1992. Nutrition management of dairy cows as a contribution to pollution control. Journal of Dairy Science. Vol. 1 (75) s. 345–357.

Podsumowanie

TYTUŁ:
GOSPODARSTWO ROLNE JAKO ŹRÓDŁO EMISJI AMONIAKU

AUTORZY:
Marek KIEROŃCZYK (1)
Tadeusz MARCINKOWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu
(2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
15/108

SŁOWA KLUCZOWE:
gospodarstwo, obornik, przechowywanie, emisja amoniaku

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/276

DOI:
10.7862/rb.2015.108

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.108

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności