Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.34, DOI: 10.7862/rb.2015.34

SKUTECZNOŚĆ OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH W KSZTAŁTOWANIU KOMFORTU CIEPLNEGO W PASYWNYM BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Anna DUDZIŃSKA

DOI: 10.7862/rb.2015.34

Streszczenie

W artykule przeanalizowano wpływ osłon przeciwsłonecznych na komfort cieplny
w pasywnym budynku użyteczności publicznej. Dokonano porównania warunków
środowiska wewnętrznego w badanym obiekcie bez zastosowania odpowiednich
ochron oraz z uwzględnieniem rolet zacieniających oraz żaluzji wielkogabarytowych.
Okres letni oraz jest niezwykle trudny do utrzymania komfortu termicznego
w obiektach pasywnych. Wyeksponowanie budynków o dużej powierzchni
przeszkleń na działanie promieni słonecznych może mieć bardzo negatywne
skutki dla człowieka. Zyski od znajdujących się w budynku źródeł ciepła,
w połączeniu z wysoką temperaturą zewnętrzną mogą łatwo doprowadzić do
przegrzania i zachwiania równowagi cieplnej organizmu. Zaburzenia procesów
termoregulacji, objawiające się między innymi wzrostem temperatury skóry,
przyspieszeniem oddechu, rozszerzeniem naczyń krwionośnych, zwiększeniem
częstości skurczów serca czy zachwianiem gospodarki wodnej i elektrolitycznej
organizmu mogą doprowadzić do osłabienia, nudności i zawrotów głowy. Celem
przeprowadzonym analiz jest wskazanie racjonalnego zastosowania osłon w celu
zapewnienia korzystnego mikroklimatu wewnątrz. Narzędziem do przeprowadzenia
analizy termicznej jest program Design Builder, stanowiący interface do programu
symulacyjnego budynków Energy Plus, utworzonego na zlecenie rządu
USA. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż z uwagi na warunki środowiskowe
we wnętrzu hali najkorzystniejsze będzie zastosowanie zarówno zewnętrznych
łamaczy światła jak i wewnętrznych rolet. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że
osłony po stronie wewnętrznej powinny być opuszczane tylko w momencie dużego
nasłonecznienia, przy wysokich temperaturach powietrza zewnętrznego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Fanger P.O., Komfort cieplny, Arkady, Warszawa, 1974.
[2] PN-EN ISO 7730:2006, Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne
wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania
wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[4] Tymkiewicz J., Systemy osłon przeciwsłonecznych - wady i zalety różnych
rozwiązań, Czasopismo Techniczne 2-A/2/2011, Politechnika Krakowska.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SKUTECZNOŚĆ OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH W KSZTAŁTOWANIU KOMFORTU CIEPLNEGO W PASYWNYM BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

AUTORZY:
Anna DUDZIŃSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.34

SŁOWA KLUCZOWE:
łamacze światła, rolety wewnętrzne, wskaźnik PMV, zyski
słoneczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/257

DOI:
10.7862/rb.2015.34

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.34

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności