Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.31, DOI: 10.7862/rb.2015.31

MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

Joanna BIEDROŃSKA

DOI: 10.7862/rb.2015.31

Streszczenie

Sposób kształtowania struktur szklarniowych w układzie przylegającym reprezentuje
koncepcję przegrody energetycznej, wdrażającej wszelkie rozwiązania innowacyjne
uwzględniające pasywny system samoregulacji ciepła, ochrony przeciwsłonecznej,
naturalnej wymiany powietrza w zależności od stopnia nasłonecznienia
a zarazem zorientowania wobec kierunków stron świata. Warunki te determinują
charakter przestrzeni szklarniowej dodanej do budynku po stronie nasłonecznionej,
scharakteryzowanej, jako pasywny kolektor ciepła lub po stronie o ograniczonej
insolacji, jako bufor termiczny. Dodana struktura szklarniowa poddana insolacji
warunkuje zyski cieplne z promieniowania słonecznego zimą zmagazynowane
w elementach konstrukcyjnych a zamknięta przestrzeń międzypowłokowa
pełni rolę bufora cieplnego w tym okresie. Latem poddana jest strategii chłodzenia,
polegającej na pozbyciu się nadmiaru ciepła z obiektu wskutek właściwej
dystrybucji powietrza wentylowanego i ochronie przeciwsłonecznej. Wydzielona
przestrzeń szklarniowa, tworząca obrzeżną strefę budynku przyczynia się do
ograniczenia zapotrzebowania na energię i pełni rolę modyfikatora mikroklimatu
wnętrza. Przedstawione zostały przylegające struktury szklarniowe w układzie
pionowym szklenia oraz arkady słonecznej, na długości nasłonecznionej elewacji,
które najpełniej dostosowane są do wykorzystania energii z promieniowania słonecznego.
Przykłady zrealizowanych obiektów o określonych wyżej uformowaniach
struktur szklarniowych stały się bazą analiz energetycznych w formie schematów,
obrazujących zależności między strukturą budynku a gospodarowaniem
energią w systemach pasywnego jej pozyskiwania. Artykuł podkreśla korzyści
energetyczne płynące z zastosowania dodanych struktur przeszklonych do budynku
wynikające z jego uformowania w warunkach klimatu umiarkowanego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Biedrońska J.: Oszklona przestrzeń buforowa w systemie zysków pośrednich, Kierunki
rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł
energii na terenie Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2013
[2] Chwieduk D.: Energetyka słoneczna budynku, Wydawnictwo Arkady, Warszawa
2011.
[3] Hugli A.: Solarsiedlung Riedholz- Maximaler Komfort be minimalem Energieverbrauch,
Sonne, 2011, s. 6-7.
[4] Marchwiński J., Zielonko-Jung K.: Współczesna architektura proekologiczna, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2012.
[5] Marchwiński J. Aspekt użytkowy przestrzeni szklarniowych w budynkach biurowych
i przemysłowych Część 2, Świat szkła 3/2005
[6] Zielonko-Jung K., Marchwiński J.: Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii
w architekturze proekologicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2012

Podsumowanie

TYTUŁ:
MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

AUTORZY:
Joanna BIEDROŃSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015.31

SŁOWA KLUCZOWE:
przegroda energetyczna, efekt szklarniowy, zysk energetyczny,
przestrzeń buforowa, pasywny system

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/254

DOI:
10.7862/rb.2015.31

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.31

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-12-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności