Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
14/2/13, DOI: 10.7862/rb.2013.14

Numeryczno – doświadczalna analiza nośności zakotwień cięgien stosowanych w metalowo - szklanych ścianach osłonowych

Maciej CWYL, Katarzyna OSTAPSKA, Lesław KWAŚNIEWSKI
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.14

Streszczenie

Ustroje metalowo – szklane projektuje się z zachowaniem odrębnego schematu

statyczno – wytrzymałościowego względem podstawowej konstrukcji nośnej

realizowanego budynku. Ściany osłonowe podlegają sprawdzeniom, według

niezależnych (bardziej restrykcyjnych) warunków nośności i użytkowania (SGN

i SGU). Szkielet metalowy ściany osłonowej nie powinien przenosić sił generowanych

w trzonie budynku a jedynie w sposób właściwy przekazywać na konstrukcję obiektu

oddziaływania od obciążeń klimatycznych, obciążeń stałych oraz technologicznych

występujących w powłoce metalowo – szklanej. Szczególną rolę w tych układach

konstrukcyjnych pełnią połączenia układów słupowo ryglowych i połączenia

elementów usztywniających – cięgien. Są one jednym z podstawowych elementów

zapewniających właściwą pracę konstrukcji nośnych ścian metalowo – szklanych.

W przypadku systemowych rozwiązań odpowiednie własności i sposób pracy

połączeń w układach stężających ścian zapewniają również spełnienie wymogów

szczelnościna przenikanie wody opadowej, szczelności na infiltrację powietrza i wielu

innych cech warunkujących prawidłową pracę przegród. W niniejszym referacie

rozpatrzono zastosowania układów cięgnowych w konstrukcjach fasadowych

i analizowano pracę wybranych detali cięgien, które wpływają na sztywność całych

układów prętowych przeszkleń.W szczególności skupiono się na sposobie pracy

i rozkładzie naprężeń na powierzchni gwintowanej połączenia zestawu cięgnowego.

Wyznaczono minimalną liczbę uzwojeń przenoszącą gwarantowaną przez producenta

systemowych rozwiązańwartość siły osiowej i przedstawiono przebieg procesu

zniszczenia elementu w uzwojeniu z poszczególnymi fazami ścięcia kolejnych

skrajnych nitek uzwojenia. Dla przebiegu procesu zniszczenia wyznaczono wartości

kolejnych, granicznych skoków siły niszczącej zakotwienie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe – Norma wyrobu.

[2] Cwyl M.:, Rozwój konstrukcji powłokowych fasad metalowo–szklanych.

„Świat Szkła”, nr 1 (159) styczeń 2012.

[3] Cable StructuresPfeifer 2010.

[4] Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0039, Bruksela 2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Numeryczno – doświadczalna analiza nośności zakotwień cięgien stosowanych w metalowo - szklanych ścianach osłonowych

AUTORZY:
Maciej CWYL (1)
Katarzyna OSTAPSKA (2)
Lesław KWAŚNIEWSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0)  
(1) Politechnika Warszawska
(2) Politechnika Warszawska
(3) Politechnika Warszawska

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
14/2/13

SŁOWA KLUCZOWE:
cięgna prętowe, zakotwienia metalowe, zakotwienia z gwintem
wewnętrznym, połączenia sworzniowe, rektyfikacja cięgien,
układy metalowo – szklane

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/25

DOI:
10.7862/rb.2013.14

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.14

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-05-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności