Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
25/15, DOI: 10.7862/rb.2015.25

ASPEKTY PRAWNE I TECHNICZNE ZAMIANY CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH W INSTALACJACH CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Artur RUSOWICZ, Andrzej GRZEBIELEC

DOI: 10.7862/rb.2015.25

Streszczenie

Czynniki chłodnicze stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz pompach ciepła od kilku dekad podlegają coraz ostrzejszym regulacjom prawnym. W pierwszej kolejności zgodnie z „Protokołem Montrealskim” zostały zakazane czynniki robocze, które charakteryzowały się dużym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej. Były to głównie substancje z grupy CFC. Zastąpiły je czynniki robocze o zdecydowanie niższym potencjale niszczenia warstwy ozonowej, głównie substancje z grupy HCFC. Rok 2014 jest ostatnim, w którym na terenie Unii Europejskiej można serwisować instalacje z tego typu czynnikami. Z tego też powodu od prawie dekady stosuje się głównie czynniki z grupy HFC, jednak i te w niedalekiej przyszłości będą na terenie Unii zakazane. Co prawda, nie niszą one warstwy ozonowej, ale znajdują się w tzw. grupie f-gazów, czyli substancji fluorowanych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Wymiana czynnika roboczego w instalacji chłodniczej nie jest zagadnieniem prostym, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwym. Spowodowało to, że w wielu wypadkach instalacje musiały być budowane zupełnie od nowa. Publikacja ma za zadanie przedstawić aspekty prawne i techniczne wymiany czynników chłodniczych na nowe w istniejących instalacjach. Zwrócono uwagę na zmiany powstające w parametrach użytkowych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Przedstawiono także projekty najbliższych regulacji prawnych mających istotny wpływ zarówno na już istniejące instalacje, jak i na te nowo powstające.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Grzebielec A., Rusowicz A.: Kierunki rozwoju syntetycznych czynników chłodniczych w Europie. Polska Energetyka Słoneczna, nr 1-4/2012, s. 45-49.
 2. Grzebielec A., Godala M., Ruciński A., Rusowicz A.: Przewodnik do wykonywania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli przestrzegania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Meritum Comp., 2010.
 3. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Czynniki chłodnicze i nośniki energii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 4. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Substancje zubażające warstwę ozonową. Atmoterm, Warszawa 2008.
 5. McLindena M.O., Kazakova A.F., Brown J.S., Domanski P.A.: A thermodynamic analysis of refrigerants: Possibilities and tradeoffs for Low-GWP refrigerants. International Journal of Refrigeration, no. 38, 2014, pp. 80-92.
 6. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U.1992.98.490).
 7. Rozporządzenie (WE) 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów).
 8. Rozporządzenie (WE) 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.
 9. Targański W.: Zamienniki „serwisowe” czynnika R 22. Technika Chłodniczai Klimatyzacyjna, nr 1-2, 2010, s. 27-33.
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U.2004.121.1263).
 11. Yang Z., Wu X.: Retrofits and options for the alternatives to HCFC-22. Energy,no. 59, 2013, pp. 1-21.
 12. Zilio C., Brown J.S., Schiochet G., Cavallini A.: The refrigerant R1234yf in airconditioning systems. Energy, no. 36, 2011, pp. 6110-6120.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ASPEKTY PRAWNE I TECHNICZNE ZAMIANY CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH W INSTALACJACH CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

AUTORZY:
Artur RUSOWICZ (1)
Andrzej GRZEBIELEC (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) 1. Politechnika Warszawska 2. Politechnika Warszawska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
25/15

SŁOWA KLUCZOWE:
czynniki chłodnicze, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, chłodnictwo, klimatyzacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/248

DOI:
10.7862/rb.2015.25

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.25

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-28

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności