Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
23/12, DOI: 10.7862/rb.2015.23

PROPOZYCJA OCENY DYWERSYFIKACJI OBJĘTOŚCI WODY W SIECIOWYCH ZBIORNIKACH WODOCIĄGOWYCH

Janusz Ryszard RAK

DOI: 10.7862/rb.2015.23

Streszczenie

Nową funkcją w omawianym w pracy zakresie jest wykorzystywanie wody zgromadzonej w sieciowych zbiornikach wodociągowych jako źródła awaryjnego zaopatrzenia. Sieciowe zbiorniki wodociągowe pełnią rolę rezerwy wody w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń niepożądanych. Najbardziej zaawansowane badania naukowe wskazują miejsca ich rozlokowania w podsystemie dystrybucji wody. W pracy przedstawiono metodę oceny dywersyfikacji objętości wody wodociągowej w danej liczbie zbiorników. Ma to istotne znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców w sytuacjach kryzysowych. Bezwymiarowy wskaźnik stopnia dywersyfikacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych pozwala na porównanie dowolnej wielkości systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. O stopniu dywersyfikacji objętości wody wodociągowej w PsDyW decydują trzy czynniki: udział objętości wody w PsGrW w odniesieniu do zapotrzebowania maksymalnego dobowego, liczba SZbW, równomierność rozkładu objętości wody w poszczególnych SZbW. Dywersyfikacja objętości wody w SZbW ma szczególnie pozytywne znaczenie w sytuacjach kryzysowych związanych z trudnościami dostawy wody wodociągowej do aglomeracji miejsko-przemysłowych. W tym względzie można stwierdzić, że pełnią one rolę rezerwy ślizgowej w SZbW.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bajer J.: Zagrożenia dla ilości i jakości wody dostarczanej odbiorcom. Wodociągii Kanalizacja, nr 6(52)/2008, s. 40-43.
 2. Bajer J., Wieczysty A.: Analiza wpływu zbiorników wody surowej na podniesienie niezawodności układów zasilania w wodę, [w:] Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 2, A. Wieczysty (red.). Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Kraków 2001, s. 83-140.
 3. Buchberger S.: Diffusion approximation for equilibrum distribution of reservoir storage. The University of Cincinati, Ohio 1989.
 4. Głód K.: Niezawodność sieciowych zbiorników wodociągowych. Politechnika  Krakowska, Kraków 2000 (rozprawa doktorska).
 5. Głód K., Wieczysty A.: Wstępna analiza niezawodności krajowych zbiorników wodociągowych. Mat. konf. „Postęp w inżynierii środowiska”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Polańczyk 1999, s. 161-166.
 6. Iwanejko R., Lubowiecka T., Wieczysty A.: Jednokryterialna optymalizacja rozdziału rezerwy w zbiornikach wodociągowych i nadwyżki mocy produkcyjnej przy wykorzystaniu teorii niezawodności. Mat. konf. „Współczesne problemy inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska”. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1993, s. 61-72.
 7. Iwanejko R., Lubowiecka T., Wieczysty A.: Obliczenia objętości wodociągowych zbiorników asekuracyjnych z uwzględnieniem zróżnicowania czasów odnowy układów zasilania w wodę przy wykorzystaniu teorii niezawodności. Mat. konf. „Współczesne problemy inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska”. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1993, s. 73-84.
 8. Knapik K.: Lokalizacja zbiornikowych rezerw awaryjnych w systemie dystrybucji wody. Czasopismo Techniczne, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 9. Knapik K., Płoskonka R.: Metoda oceny funkcjonowania systemów zaopatrzeniaw wodę przy uwzględnieniu dywersyfikacji zbiornikowych rezerw wody. Mat. konf. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód” t. II. Wydawnictwo PZIiTS O/Wielkopolski, Poznań-Gniezno 2008, s. 493-512.
 10. Kwietniewski M., Roman M., Trąbaczkiewicz-Kłoss H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Arkady, Warszawa 1993.
 11. Lesko L., Łyp B.: Tymczasowe zalecenia określania rezerw wody w zbiornikach wodociągów komunalnych. Wydaw. MAGTiOŚ, Warszawa 1982.
 12. Płoskonka R.: Metoda optymalnej lokalizacji rezerw zbiornikowych w systemie dystrybucji wody. Politechnika Krakowska, Kraków 2008 (rozprawa doktorska).
 13. Rak J.R.: Metoda oceny stopnia dywersyfikacji dostawy wody dla wybranych miast w Polsce. Instal, z. 5. 2014, s. 68-70.
 14. Rak J.R.: Problematyka dywersyfikacji dostawy wody. Technologia Wody, nr 1(33), 2014, s. 14-16.
 15. Suligowski Z.: Zbiornik sieciowy, konsekwencje projektowania w aspekcie wymagań normowych. Instal, nr 5/2014, s. 48-50.
 16. Wieczysty A., Lubowiecka T.: Metoda oceny niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę przy uwzględnieniu pojemności zbiorników wyrównawczych. Mat. konf. „Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Wydaw. NOT Kielce, Kielce 1986, s. 434-448.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PROPOZYCJA OCENY DYWERSYFIKACJI OBJĘTOŚCI WODY W SIECIOWYCH ZBIORNIKACH WODOCIĄGOWYCH

AUTORZY:
Janusz Ryszard RAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
23/12

SŁOWA KLUCZOWE:
zaopatrzenie w wodę, zbiorniki wodociągowe, dywersyfikacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/246

DOI:
10.7862/rb.2015.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.23

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2015-01-19

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności