Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
13/1/13, DOI: 10.7862/rb.2013.13

LABORATORY INVESTIGATION OF STRAIN PROPERTIES ON PEAT FROM RZESZÓW AREA

Grzegorz STRAŻ
Submitted by: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.13

Abstract

Laboratory tests of strain properties on a selected peat from Rzeszow. Sampling methods for soil of undisturbed structure and methodology of oedometric tests. These tests were carried out under procedures set by Polish standards, using for this purpose a set of oedometers with an automatic system of data acquisition GEOLAB. The oedometric tests conducted on peat samples in a possibly wide range permitted, on the basis of obtained average values, to develop curves of: primary loading, unloading and reloading. These curves show strain properties of the tested soil under an applied load. The specific values of oedometric moduli of primary loading, unloading and reloading obtained from own tests were subjected to an elementary statistical analysis. Due to a potential heterogeneity of the tested peat, the values of coefficients of variation were also determined with regard to
a specific range of vertical stresses. While analysing tests results, it was noticed that the deformation of peat, exposed to a load that causes the highest primary loading, makes up to 40% against the primary height of the sample. After an unloading process was carried out according to standard guidelines and after the reloading process with identical loads took place, it turned out that an average deformation caused by the highest secondary stress increase not exceed 3% of primary strains. A conclusion can be drawn that if there is a need for improvement of this type of soil for construction purposes, they must undergo consolidation.

Full text (pdf)

References

1.  PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2.  Myślińska E.: Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Wydawnictwo
     Naukowe PWN, Warszawa 2001.

3.  PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

4.  PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.
     Część 2: Zasady klasyfikowania. PKN, Warszawa 2006.

5.  Straż G.: Badania parametrów geotechnicznych organicznych gruntów Podkarpacia.
     Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009 (praca niepublikowana).

6.  Straż G.: Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów. Oficyna
     Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.

7.  Straż G.: O awarii budynku mieszkalnego posadowionego na podłożu z gruntów
     organicznych w Rzeszowie. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria:
     Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 262, 51, 2009, 107-116.

8.  Straż G.: O niektórych problemach związanych z określaniem parametrów geo-
     technicznych rzeszowskich gruntów organicznych, [w:] J. Bzówka, Badania i analizy
     wybranych zagadnień z budownictwa. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
     2011.

9.  Maciak F., Liwski S.: Ćwiczenia z torfoznawstwa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
     1996.

10. Jaremski J.: Parametry geotechniczne niektórych gruntów występujących na
       obszarze województwa podkarpackiego. XIII Krajowa Konferencja Mechaniki
       Gruntów i Fundamentowania. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 97, 2003,
       421-430.

11. Jaremski J.: Przyczyny powstawania niszczących odkształceń podłoża obiektów
       stacji paliw w Radymnie. XI International Scientific Conference „Lviv-Koszyce-
       -Rzeszów”. Politechnika Lwowska, Lwów 2007, 380-385.

12. Krok R., Meyer Z.: Interpretacja badań edometrycznych torfu. Inżynieria Morska
       i Geotechnika, 2/1994, 69.

13. Molisz R., Werno M., Baran L.: Budowa nasypu drogowego na torfie. Drogo-
       wnictwo, 1, 1978, 21-23.

14. Molisz R., Werno M., Baran L.: Posadawianie nasypów na gruntach organicznych
       metodą wstępnej konsolidacji. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
       1981.

15. Pisarczyk S.: Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania.
       Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

16. Zadroga B., Damicz J., Werno M.: Osiadanie i konsolidacja gruntów organicznych
       obciążonych nasypami ziemnymi. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1/2003, 21-29.

17. Straż G.: Badanie własności próbek preparowanych na bazie torfu naturalnego
       poddanych zagęszczeniu dynamicznemu. Inżynieria Morska i Geotechnika, 5, 2011,
       413-418.

18. Olchawa A.: Właściwości gruntowych kompozytów jako materiału do budowy
       obwałowań przeciwpowodziowych. Wydawnictwo IMUZ, Falenty 2003.

19. PN-EN 1997-2:2007: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Roz-
       poznanie i badanie podłoża gruntowego.

About this Article

TITLE:
LABORATORY INVESTIGATION OF STRAIN PROPERTIES ON PEAT FROM RZESZÓW AREA

AUTHORS:
Grzegorz STRAŻ

AUTHORS AFFILIATIONS:
Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
13/1/13

KEY WORDS AND PHRASES:
peat, organic soil, oedometric modulus of primary loading, oedo-
metric modulus of reloading, oedometric modulus of unloading

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/24

DOI:
10.7862/rb.2013.13

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.13

RECEIVED:
2013-03-01

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności