Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
16/15, DOI: 10.7862/rb.2015.16

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PORÓWNANIU Z ENERGIĄ ATOMOWĄ

Galina KALDA, Krzysztof SZAREK

DOI: 10.7862/rb.2015.16

Streszczenie

W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania energii odnawialnej i energii atomowej. Omówiono udział procentowy na popyt różnego rodzaju energii. Przedstawiono korzyści i zagrożenia źródeł energii atomowej. Podano charakterystyki różnego rodzaju reaktorów jądrowych mających zastosowanie w krajach na świecie, jak i w UE. Porównano źródła alternatywne i energię atomową oraz omówiono przyrost i spadek energii elektrycznej wytwarzanej przez różne typy źródeł energii.
W pracy przedstawiono perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii i energii atomowej w różnych krajach. Zaprezentowano trzy scenariusze dotyczące perspektyw wykorzystania różnych źródeł energii na świecie, w tym odnawialnych źródeł i energii atomowej do 2020 i 2035 r. Pierwszy scenariusz oznacza działania podejmowane przed 2010 r. w sprawie rozwoju różnych źródeł energii na świecie, w tym OZE i EJ, drugi ze scenariuszy prezentuje obecne, nowe zasady działania, ostatni zaś przedstawia najbardziej efektywne perspektywy dla świata. Porównanie mające wpływ na efektywność wykorzystania dotyczy tego, że podczas wytwarzania energii w odnawialnych źródłach nie powstają żadne odpady (za wyjątkiem biomasy – niewielka ilość popiołu), natomiast w elektrowniach atomowych powstają odpady radioaktywne, z czego część to odpady wysokoaktywne, które muszą być zabezpieczane w specjalny sposób, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Energia odnawialna zmienia świat. Komisja Europejska. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luxemburg 2012.
  2. Mix energetyczny 2050. Analiza scenariuszy dla Polski, http://www.mg.gov.pl/ /files/upload/10460/Mix_energetyczny_2050%20wer%2020120119.pdf
  3. Perspektywy rozwoju energii atomowej w Polsce, http://www.elektrownieatomo-we.info/16_fakty/49_Raporty_o_energii_jadrowej_Raporty_o_energetyce/8786_Perspektywy_rozwoju_energii_atomowej_w_Polsce.html#topcontent
  4. Stan energetyki jądrowej na świecie, http://www.atom.edu.pl/index.php/com-ponent/content/article/74-energetyka-jadrowa-na-swiecie/104-stan-energetyki-ja-drowej-na-swiecie.html
  5. Renewables Global Futures Report. http://www.ren21.net/Portals/0/GFR_Sce-nario_Profiles_draft_Jan16.pdf

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PORÓWNANIU Z ENERGIĄ ATOMOWĄ

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Krzysztof SZAREK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
16/15

SŁOWA KLUCZOWE:
energia odnawialna, energia atomowa, rodzaje reaktorów, przyrost, spadek, efektywność

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/239

DOI:
10.7862/rb.2015.16

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.16

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności