Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
15/15, DOI: 10.7862/rb.2015.15

ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PODKARPACIU

Galina KALDA, Natalia KOŁEK

DOI: 10.7862/rb.2015.15

Streszczenie

W pracy dokonano analizy aktualnego stanu rozwoju energetyki odnawialnej
na Podkarpaciu. Omówiono zastosowanie odnawialnych źródeł energii w województwie podkarpackim, mechanizmy wsparcia dla energetyki pochodzącej z odnawialnych źródeł i perspektywy rozwoju tych źródeł energii. Scharakteryzowa-
no farmy wiatrowe wykorzystujące energię wiatru do produkowania energii
elektrycznej oraz elektrownie wodne i kolektory słoneczne. Opisano przykłady zastosowania biomasy i biogazu na Podkarpaciu. Mechanizmy wsparcia OZE mają za zadanie pobudzenie wzrostu popytu na energię z odnawialnych źródeł, dążenie do realizacji celów wskaźnikowych określonych przez UE, zapewnienie inwestorom możliwości pozyskania opłacalności przedsięwzięcia dzięki wsparciu rządowemu, zwiększenie konkurencyjności energii pochodzącej z OZE na rynku energii elektrycznej, stworzenie przejrzystego systemu, tak aby różnica cen energetyki konwencjonalnej i odnawialnej odzwierciedlała społeczną nadwyżkę netto, która wynika z analizy kosztów i korzyści zewnętrznych obu technologii. Podstawowymi barierami rozwoju sektora energetyki odnawialnej są uwarunkowania ekonomiczne oraz niski poziom rozwoju sieci elektroenergetycznych w stosunku do wzrostu zapotrzebowania przesyłu mocy, które wynikają z planowanych inwestycji odnawialnych źródeł. Praca prezentuje perspektywy rozwoju OZE do 2020 r. oraz przykłady projektów realizowanych w województwie podkarpackim.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bando M., Cylwik A., Elżanowski F., Kucińska A., Kulesa M.: Dostosowanie systemu wsparcia dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do zmian zachodzących w kosztach wytwarzania energii z paliw kopalnych. Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.
 2. Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski. Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie, marzec 2013, www.cpsl.cam.ac.uk.
 3. Flakowicz M.: Przewrotny rynek zielonych certyfikatów. Czysta Energia, nr 4/2013 (140), www.e-czytelnia.abrys.pl
 4. Graczyk A., Graczyk A.: Wprowadzenie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 5. Pawelec P. (red.): Strategia rozwoju OZE województwa podkarpackiego. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 6. Pisarska-Tracz J.: Ryzyko zielonych certyfikatów, www.oze.pl
 7. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. Warszawa 2009.
 8. Oniszk A.: Mechanizmy wsparcia energetyki wiatrowej. Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (EC BREC/IBMER), www.ibmer.waw.pl/ecbrec
 9. Raport zawierający analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników
 10. w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii
 11. w latach 2009-2010 z uwzględnieniem szerszej perspektywy czasowej. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 12. Wiśniewski G., Dziamski P., Michałowska-Knap K., Oniszk-Popławska A., Regulski P.: Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Instytut Energetyki Odnawialnej. Raport zlecony przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Warszawa 2009.
 13. Wojciechowska U.: Departament Energii Odnawialnej uważa nas za lobbystów. Czysta Energia, nr 12/2012 (136), www.e-czytelnia.abrys.pl

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PODKARPACIU

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Natalia KOŁEK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
15/15

SŁOWA KLUCZOWE:
energia odnawialna, mechanizmy wsparcia, perspektywy rozwoju, inwestycji

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/238

DOI:
10.7862/rb.2015.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.15

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-14

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności