Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
7/15, DOI: 10.7862/rb.2015.7

KOLEJNE SPOJRZENIE NA WARTOŚĆ OCZEKIWANĄ NIEDOBORU WODY

Ryszarda IWANEJKO

DOI: 10.7862/rb.2015.7

Streszczenie

Jedną z podstawowych miar niezawodności systemów wodociągowych jest średni niedobór wody w systemie ENs. Stanowi on podstawę do wyznaczenia innej miary niezawodności tzw. uogólnionego wskaźnika niezawodności Ku. Miara Ku jest
interpretowana jako stopień spełnienia wymagań przez system. Tradycyjnie wartość parametru ENs wyznacza się tabelarycznie za pomocą metod przeglądu.
W przypadku systemów o znacznej liczbie elementów konieczny jest kompromis pomiędzy dokładnością wyniku a pracochłonnością obliczeń. Najczęściej jednak
w praktyce obliczenia ogranicza się do uwzględniania niewielkiej liczby równoczesnych uszkodzeń w systemie bez szacowania popełnianego błędu. Zawsze istnieje ryzyko, że nieznany błąd będzie znaczny, a pominięcie go w analizach może skutkować podjęciem złej decyzji. W pracy przedstawiono wzory analityczne służące do wyznaczania wartości oczekiwanej niedoboru wody dla systemów wodociągowych z tzw. ograniczoną nadwyżką produkcji wody. Zostały one uzyskane poprzez dokonywanie przekształceń tradycyjnych wzorów wynikających z metody przeglądu zupełnego przy równoczesnym uwzględnieniu założenia o ograniczoności wielkości nadwyżki produkcji wody. Wyprowadzone formuły stanowią istotne uzupełnienie wzorów opracowanych przez innego autora dla tzw. systemów zrównoważonych [3]. Obydwa wzory pozwalają na uzyskanie dokładnej oceny średniej ilości wody niedostarczonej odbiorcom ENs przy niewielkim nakładzie pracy. Łatwość wyznaczenia ENs z jednej strony upraszcza przeprowadzanie analiz niezawodnościowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, a z drugiej może przyczynić się do poszerzenia stosowalności miar ENs oraz Ku dla innych systemów i nadania im innych interpretacji wynikających ze specyfiki tych systemów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Iwanejko R.: Analiza błędów metod wyznaczania miar niezawodności obiektów komunalnych na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Czasopismo Techniczne, nr 3-Ś/2009, s. 21-38.
  2. Rak J.: Niezawodność systemu uzdatniania wód powierzchniowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 20, 1993.
  3. Rak J.: Nowe spojrzenie na metodę wartości oczekiwanej niedoborów wody. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2014/11, s. 426-429.
  4. Rak J., Wieczysty A.: Próba wprowadzenia wskaźników niezawodności dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze w aspekcie jej jakości. Mat. konf. „Zagadnienia zaopatrzenia w wodę miast i wsi”, t. 2, Wydaw. PZIiTS O/Poznań, Poznań 1988,
  5. s. 11-24.
  6. Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
  7. Wieczysty A., Lubowiecka T.: Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę
  8. miasta. Mat. XIV Seminarium Projektantów Wodociągów. Wydaw. PZiTS O/Kraków, Zakopane 1984.

Podsumowanie

TYTUŁ:
KOLEJNE SPOJRZENIE NA WARTOŚĆ OCZEKIWANĄ NIEDOBORU WODY

AUTORZY:
Ryszarda IWANEJKO

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
7/15

SŁOWA KLUCZOWE:
niezawodność, uszkodzenie, średni niedobór wody, metody przeglądu, system zaopatrzenia w wodę, system z nadwyżką produkcji wody

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/230

DOI:
10.7862/rb.2015.7

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.7

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-13

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności