Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
1/15, DOI: 10.7862/rb.2015.1

BIOGAZOWNIE ŹRÓDŁEM PALIW ALTERNATYWNYCH

Daniel BANCER, Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA, Robert KOSACKI

DOI: 10.7862/rb.2015.1

Streszczenie

Ograniczone zasoby surowców energetycznych, takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa czy gaz ziemny, w sytuacji zwiększającego się zapotrzebowania na energię zmuszają do intensywnego poszukiwania innych przyjaznych środowisku nośników energii odnawialnej. Jednym z nich są biogazownie wykorzystujące biomasę pochodzenia rolniczego, nośnika energetycznego łatwego w pozyskiwaniu i transporcie. W Polsce jest to stosunkowo nowa technologia pozyskiwania energii, ale o bardzo dużym potencjale rozwoju. Obecnie w Polsce jest uruchomionych 45 biogazowni o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 52 MWe. Jednocześnie na rynku istnieje 400 projektów biogazowni rolniczych. W niniejszej pracy omówiono produkty wykorzystywane do produkcji biogazu, który jest najmniej kapitałochłonnym odnawialnym źródłem energii opartym na uprawach energetycznych oraz przetwarzaniu odpadów. Przewaga rolnictwa w gospodarce powoduje, że kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii kieruje się w stronę pozyskiwania
i wykorzystania biogazu. Dotychczasowe źródła biogazu (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, biogazownie rolnicze) stanowią jedynie niewielką część jego możliwości produkcyjnych. Obecnie biogaz można produkować w biogazowniach energetycznych wyłącznie z biomasy, np. kiszonki, kukurydzy czy zbóż. Produkcja biogazu na dużą skalę może oznaczać zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zmniejszenie deficytu gazowego państwa, uniezależnienie się od importu gazu oraz wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących produkcji biopaliw i energii z OZE.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Głaszczka A., Wardal W.J., Romaniuk W., Domasiewicz T.: Biogazownie rolnicze. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
  2. Gosomczyk W.: Rola i znaczenie biomasy energetycznej w rozwoju zrównoważonym, [w:] Wykorzystanie biomasy w energetyce, M. Jasiulewicz (red.). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2011, s. 83-105.
  3. Klimiuk E., Pawłowska M., Pokój T.: Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  4. Popczyk J.: Energetyka rozproszona. Od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektyw-
  5. ności energetycznej. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Warszawa 2011.
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego, Dz.U. 10.117.788.
  7. www.zielonaenergia.eco.pl (z dnia 10.04.2014 r.).
  8. Zaręba K.: Energia niekonwencjonalna – niewykorzystane możliwości rozwoju, [w:] Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów, Wiatr I., Marczak H. (red.). Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Lublin 2010, s. 17-30.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BIOGAZOWNIE ŹRÓDŁEM PALIW ALTERNATYWNYCH

AUTORZY:
Daniel BANCER (1)
Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA (2)
Robert KOSACKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Lubelska
(2) Politechnika Lubelska
(3) Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
1/15

SŁOWA KLUCZOWE:
energia odnawialna, biomasa, energetyczne wykorzystanie, biopaliwa, termiczne przetwarzanie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/224

DOI:
10.7862/rb.2015.1

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2015.1

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-14

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności