Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.122, DOI: 10.7862/rb.2014.122

PORÓWNANIE WYBRANYCH PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA PODSTAWIE BILANSU MATERIAŁOWO-ENERGETYCZNEGO W ICH CYKLU ŻYCIA

Agnieszka ŻELAZNA, Agata ZDYB, Artur PAWŁOWSKI

DOI: 10.7862/rb.2014.122

Streszczenie

W pracy dokonano porównania dwóch wybranych rodzajów paneli fotowoltaicznych na podstawie danych otrzymanych przy zastosowaniu metody oceny cyklu życia (Life Cycle Assesment - LCA). Przedstawione zostały główne założenia metodologii LCA, której celem jest badanie wpływu środowiskowego i zrównoważoności. Analizy poświęcone najbardziej popularnym modułom krzemowym (Si) i cienkowarstwowym z tellurku kadmu (CdTe) wykazują, że zużycie materiałów i energii jest mniejsze w przypadku CdTe. Ocena cyklu życia jest to technika zarządzania środowiskowego, która pozwala określić wpływ produktów (dóbr
i usług) na środowisko. W pracy, główne założenia tej metody przedstawione są w kontekście fotowoltaiki. Wśród wielu rodzajów modułów fotowoltaicznych, najbardziej rozpowszechnione są moduły Si oraz CdTe i właśnie one zostały porównane. W oby tych przypadkach największe znaczenie w ocenie cyklu życia ma ich produkcja i możliwości recyklingu. Montaż i utrzymanie w czasie eksploatacji ma niewielkie znaczenie w kontekście zużycia materiałów i energii. Analiza pokazuje, że zapotrzebowanie na energię i materiały jest mniejsze
w przypadku CdTe niż Si. Oba typy modułów są natomiast jednakowo dobre
w kontekście recyklingu ze względu na to, że możliwe jest odzyskanie 90-99% zużytych materiałów. Tak wysoki wynik jest bardzo istotny ponieważ czas życia modułów fotowoltaicznych wynosi 20-30 lat i przeprowadzanie recyklingu jest koniecznością. Analiza cyklu życia systemów fotowoltaicznych pozwala na ocenę ich zrównoważoności.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Alsema E.A.: Energy Payback time and CO2 Emissions of PV Systems, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, vol. 8, 2000, pp. 17-25.

[2] Anctil A., Fthenakis V.: Recyclability Chalenges in “Abundant” Material Based Technologies, Proc. of  27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Germany 2012, pp. 4352-4358.

[3] Chiba Y., Islam A., Watanabe Y., Komiya R., Koide N., Han L.Y.: Dye-sensitized solar cells with conversion efficiecy of 11,1%, Japanese Journal of Applied Physics Part 2-Letters and Express Letters, vol. 45, 2006, pp. L638-L640.

[4] Fthenakis V., Alsema E.: Photovoltaics Energy Payback Times, Greenhouse Gas Emissions and External Costs: 2004-early 2005 Status, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, vol. 14, 2006, pp. 275-280.

[5] Fthenakis V.M., Kim H.C., Alsema E.: Emissions from photovoltaic life cycles, Environmental Science and Technology, vol. 41, 2008, pp. 2168-2174.

[6] Fthenakis V., Kim H.C., Frischknecht R., Raugei M., Sinha P., Stucki M.: Life Cycle Inventories and Life Cycle Assessments of Photovoltaic Systems, Report IEA-PVPS, 2011.

[7] Green M.A., Emery K., King D.L. Hishikawa Y., Warta W: Solar Cell Efficiency Tables, Prog. Photovolt: Res. Appl., vol. 16, 2008, pp. 61-67.

[8] Green M.A., Emery K., Hishikawa Y., Warta W., Dunlop E.D.: Solar cell efficiency tables (version 43),  Progress in Photovoltaics: Research and Applications, vol. 22, 2014, pp. 1-9.

[9] Greenpeace and EPIA Report, Solar Generation 6, Solar Photovoltaic Electricity Empowering the World, 2011, http://www.greenpeace.org [dostęp: 10 marca 2014 r.].

[10]        Nofuentes G., Munoz J.V., Talavera D.L., Aguilera J., Terrados J.: Technical Handbook, in the framework of the PVs in Bloom Project, 2011, ISBN: 9788890231001.

[11]        Olson J.M., Friedman D.J., Kurtz S.: High-Efficiency III-V Multijunction Solar Cells, 360-411, in: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, Eds: Luque A., Hegedus S., Wiley 2003.

[12]  Żelazna A., Pawłowski A., Zdyb A.: Carbon footprint of solar systems working in Polish climate conditions, Quaere, vol. III, 2013, pp. 2689-2695.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PORÓWNANIE WYBRANYCH PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA PODSTAWIE BILANSU MATERIAŁOWO-ENERGETYCZNEGO W ICH CYKLU ŻYCIA

AUTORZY:
Agnieszka ŻELAZNA (1)
Agata ZDYB (2)
Artur PAWŁOWSKI (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Lubelska
(2) Politechnika Lubelska
(3) Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.122

SŁOWA KLUCZOWE:
moduł PV, LCA, fotowoltaika, zrównoważony rozwój

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/223

DOI:
10.7862/rb.2014.122

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.122

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-26

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności