Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.115, DOI: 10.7862/rb.2014.115

NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE DO WYKONYWANIA PODŁÓG PRZEMYSŁOWYCH

Ryszard SKIBA, Teresa ZYCH

DOI: 10.7862/rb.2014.115

Streszczenie

W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania materiałowo-technologiczne, pozwalające na wykonanie bezspoinowych (bezdylatacyjnych, beznacięciowych) podłóg przemysłowych. Metoda tradycyjna wykonania betonowych podkładów podłogowych wymaga zastosowania gęstej siatki nacięć dylatacyjnych, stanowiących zabezpieczenie przed zarysowaniami płyty betonowej, wynikającymi ze skurczu betonu, zmian temperatury itd. Niekorzystne skutki nacięć dylatacyjnych na właściwości wytrzymałościowe i użytkowe betonowej płyty podkładu zainicjowały poszukiwania rozwiązań bezdylatacyjnych. Redukcję skurczu betonu, a przez to możliwość rezygnacji z nacięć dylatacyjnych osiągnięto dzięki zastosowaniu dodatku włókien stalowych do betonu, przejmujących naprężenia rozciągające lub poprzez sprężenie betonu za pomocą kabli sprężających, które nie dopuszcza do powstawania rys skurczowych przez wprowadzenie dodatkowej siły ściskającej do przekroju. Zastosowanie włókien stalowych jako zbrojenia rozproszonego, a także sprężenia betonu jako zbrojenia aktywnego pozwala nie tylko na zabezpieczenie podkładu przed zarysowaniami skurczowymi, ale również powoduje polepszenie właściwości mechanicznych betonu, zwiększając wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, wytrzymałość zmęczeniową, odporność na uderzenia i odporność na ścieranie. W artykule scharakteryzowano dwa rodzaje podkładów bezdylatacyjnych: fibrobetonowe i betonowe sprężone. Zaprezentowano również najczęściej stosowane technologie i materiały do wykonania posadzek bezspoinowych na podkładach betonowych: metodę DST (Dry Shake Topping) - przez utwardzanie powierzchniowe górnej warstwy wiążącego betonu za pomocą suchej posypki oraz przez wykorzystanie niskoskurczowych żywic syntetycznych. W artykule zawarto także informacje dotyczące aktualnych kierunków zastosowania bezspoinowych podkładów i posadzek przemysłowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

    [1]  Chmielewska B.: Rozwiązania materiałowo-technologiczne posadzek przemysłowych, I Seminarium Naukowo-Techniczne "Podłogi Przemysłowe", Warszawa, 25.10.2007, s. 58‒­63.

    [2]  Chmielewska B., Adamczewski G.: Wady i naprawy posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo, XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie Budowlane 2013", Szczecin-Międzyzdroje, 21­‒­24.05.2013, s. 777‒­­786.

    [3]  Chmielewska B., Czarnecki L.: Wymagania norm dotyczące posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane, nr 2, 2012, s. 5‒­­9.

    [4]  Czarnecki L.: Posadzki przemysłowe −­ temat stale aktualny, Materiały Budowlane, nr 9, 2008, s. 2­‒­4.

    [5]  Czarnecki L.: Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych, Materiały Budowlane, nr 9, 2008, s. 20‒­­27.

    [6]  Glinicki M.A., Chibowski T.: Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe − obliczanie i przykłady realizacji, II Seminarium Naukowo-Techniczne "Podłogi Przemysłowe", Warszawa, 6.10.2009, s. 41‒­­48.

    [7]  Grzegorek T.: Przygotowanie podłoża pod posadzki, Materiały Budowlane, nr 9, 2008, s. 45, 114.

    [8]  Kiernożycki W., Lipski M.: Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach żelbetowych, Przegląd Budowlany, nr 12, 2006, s. 33‒­­44.

    [9]  Masłowski D.: Aktywnie zbrojone, bezdylatacyjne posadzki betonowe, I Seminarium Naukowo-Techniczne "Podłogi Przemysłowe", Warszawa, 25.10.2007, s. 91‒94.

[10]  Nowacki A.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych − Roboty wykończeniowe −­ Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi, Część B, Zeszyt 8 (Instrukcja ITB nr 433/2010), Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2010.

[11]  Pająk Z.: Kształtowanie i konstrukcja współczesnych betonowych posadzek przemysłowych, III Konferencja Naukowa "Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa" ("ARCHBUD"), Zakopane, 7­‒­10.09.2010, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa, s. 225‒­­236.

[12]  Pepin R., Leinen R., Przybysz W., Nell W.: Doświadczenia w planowaniu i projektowaniu podłóg bezspoinowych metodą TAB-Floor, III Seminarium Naukowo-Techniczne "Podłogi Przemysłowe", Warszawa, 7.11.2011, s. 44‒­­54.

[13]  Sokalska A., Ściślewski Z., Suchan M.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych −­ Roboty wykończeniowe ­− Posadzki mineralne i żywiczne, Część B, Zeszyt 3, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2012.

[14]  Wolski Z.: Parkieciarz −­ Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej, Stowarzyszenie "Parkieciarze Polscy", Warszawa, 2007.

[15]  Zając G.: Nowoczesne posadzki żywiczne, Builder, nr 10, 2010.

[16]  Zając G.: Podkłady betonowe pod bezspoinowe posadzki żywiczne w halach przemysłowych, Nowoczesne Hale, nr 2, 2010, s. 31‒­­32, 34.

[17]  Betonowe posadzki bezspoinowe zbrojone włóknem stalowym Dramix, Materiały Budowlane, nr 9, 2000, s. 52‒­­53.

[18]  PN-EN 13318:2002 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania −­ Terminologia.

[19]  PN-EN 13813:2003 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania −­ Materiały −­ Właściwości i wymagania.

[20]  http://www.bekaert.com [dostęp: 5 maja 2014r.].

[21]  http://www.constructalia.com [dostęp: 5 maja 2014r.].

[22]  http://warehousenews.co.uk/2013/02/twintec-jointless-flooring-specialists-at-imhx/ [dostęp: 5 maja 2014r.].

Podsumowanie

TYTUŁ:
NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE DO WYKONYWANIA PODŁÓG PRZEMYSŁOWYCH

AUTORZY:
Ryszard SKIBA (1)
Teresa ZYCH (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.115

SŁOWA KLUCZOWE:
podkład bezspoinowy, posadzka bezspoinowa, podkład fibrobetonowy, podkład zbrojony aktywnie, posadzka żywiczna, włókna stalowe, żywice syntetyczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/216

DOI:
10.7862/rb.2014.115

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.115

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-02

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności