Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.111, DOI: 10.7862/rb.2014.111

TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA BIOMASY LEŚNEJ NA CELE ENERGETYCZNE

Henryk RÓŻAŃSKI, Krzysztof JABŁOŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2014.111

Streszczenie

Wzrastające zapotrzebowanie na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych zmusza do poszukiwania jej na terenach leśnych. Wyróżnia się trzy podstawowe źródła drewna energetycznego pochodzącego z lasu, są to: pozostałości zrębowe z cięć rębnych, drewno pozyskiwane z drzew o niewielkich wymiarach, np. w trakcie prowadzenia trzebieży wczesnych oraz drewno pniakowe. Najważniejsze znaczenie mają pozostałości zrębowe pochodzące z cięć rębnych drzewostanów sosnowych. Obecnie stosuje się trzy podstawowe technologie pozyskiwania drewna energetycznego z pozostałości zrębowych. Są to: pozyskiwanie zrębków na powierzchni leśnej lub przy drodze wywozowej oraz pakietowanie gałęzi i wierzchołków drzew. Zastosowana technologia warunkuje postać, w jakiej surowiec energetyczny dociera do odbiorcy. Najbardziej powszechną jest technologia pozyskiwania drewna sypkiego. Zasadnicza operacja rozdrabniania surowca (zrębkowanie) odbywa się przy użyciu agregatu zrębkujacego na podwoziu forwardera. Typowy agregat zrębkujacy składa się z nośnika i rębarki bębnowej lub tarczowej oraz pojemnika na zrębki. Podawanie surowca gardzieli rębarki odbywa przy pomocy chwytaka zamontowanego na żurawiu. Transport zrębków odbywa się niezależnie od operacji zrębkowania, w systemie kontenerowym. Maszynowe technologie pozyskiwania zrębków są bardzo wydajne (około 50-400 mp/h) i z tego powodu wymagana jest duża koncentracja surowca w miejscu pracy rębarki. Przedstawiona technologia pozyskiwania drewna energetycznego z biomasy leśnej wymaga stworzenia dobrych systemów organizacyjnych zarówno w odniesieniu do jej produkcji jak i do procesów wytwarzania energii.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Gornowicz R., Pilarek Z. 2013. Wpływ pozyskiwania biomasy na wycofywanie pierwiastków biogennych ze środowiska leśnego. W: Biomasa leśna na cele eneregtyczne. Red. Gołos P, Kaliszewski A. IBL. Warszawa.

[2] Hakkila P., Aarniala M. 2002. Improving the forest chip production process. Wood Energy Technology Programm. Newsletter on results 4/2002.

[3] Kowalkowski A., Olejarski I. 2013. Możliwości wykorzystania popiołów z biomasy leśnej jako elementów odżywczych. W: Biomasa leśna na cele eneregtyczne. Red. Gołos P, Kaliszewski A. IBL. Warszawa.

[4] Różański H.,  Jabłoński K. 2012. Optymalne technologie pozyskiwania drewna energetycznego z cięć rębnych. Część I. Zrębki energetyczne. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. 5/2012.

[5] Różański H.,  Jabłoński K. 2013. Optymalne technologie pozyskiwania drewna energetycznego z cięć rębnych. Część II. Baloty z pozostałości zrębowych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. 1/2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA BIOMASY LEŚNEJ NA CELE ENERGETYCZNE

AUTORZY:
Henryk RÓŻAŃSKI (1)
Krzysztof JABŁOŃSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
(2) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.111

SŁOWA KLUCZOWE:
pozostałości zrębowe, zrębki, baloty, drewno energetyczne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/212

DOI:
10.7862/rb.2014.111

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.111

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-25

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności