Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.104, DOI: 10.7862/rb.2014.104

WSPÓŁSPALANIE BIOMASY Z WĘGLEM W KOTŁACH ENERGETYCZNYCH

Krzysztof NOWAK

DOI: 10.7862/rb.2014.104

Streszczenie

Jednym z głównych elementów polityki energetycznej Polski  o coraz większym znaczeniu jest wzrost efektywności wykorzystania paliw i energii. Duże możliwości ograniczenia zużycia paliw kopalnych tkwią w systemach ciepłowniczych poczynając od wytwarzania, przesyłania i dystrybucji,  a kończąc na odbiorcach racjonalizujących swoje zużycie ciepła. Zobowiązania przyjęte przez Polskę dotyczą również zwiększenia udziału paliw odnawialnych w bilansie energetycznym. Jednym z rozwiązań technologicznych wdrażania tych paliw jest współspalanie węgla i biomasy w kotłach energetycznych. Proces ten nie wymaga znaczących nakładów finansowych a dodatkowo charakteryzuje się pozytywnym efektem ekologicznym, energetycznym i ekonomicznym.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie ogólnej charakterystyki paliw stałych i biomasy a także korzyści i wad wynikających z ich współspalania. Zaprezentowany został szczególnie ważny element, który pozwala określić efekt ekologiczny współspalania biomasy z węglem, a mianowicie wyniki badań  wpływu dodatku biomasy do węgla kamiennego na emisję zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach do atmosfery. Urządzenia wykorzystane do pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych pozwalają na określenie ilości związków węgla, siarki i azotu oraz związków, których pomiary nie są określone żadnymi przepisami, m.in. związków chloru, wodoru, metanu, amoniaku oraz lotnych związków organicznych.

Niniejsza publikacja może poszerzyć wiedzę w zakresie procesów cieplnych
w przypadku współspalania biomasy i węgla kamiennego oraz określić wpływ składu paliwa na emisję zanieczyszczeń gazowych w trakcie procesu spalania.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  [1]    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca

  [2]    Gawlik L, Węgiel kamienny energetyczny - perspektywy rozwoju w świetle priorytetów środowiskowych, IGSMiE PAN — Wydawnictwo, Kraków 2011

  [3]    Kubica K., Spalanie biomasy i jej współspalanie z węglem – techniki, korzyści i bariery

  [4]    Głodek E., Spalanie i współspalanie biomasy – poradnik, Opole 2010

  [5]    Werther J., Saenger M., Hartge E.-U., Ogada T., Siagi Z., Combustion of agricultural residues, Progress in Energy and Combustion Science, 26, 2000

  [6]    Balatinecz J.J., The potential of densification in biomass utilisation, w: Cote WA, editor: Biomass utilization, London, Plenum Press, pp.l 81-189, 1983

  [7]    Lewandowski Witold M., Ryms M., Biopaliwa – proekologiczne źródła odnawialne, Wydawnictwo WNT, 2013

  [8]    Proszak-Miąsik D., Nowak K., Rabczak S., Wykorzystanie energii słonecznej jako jednego z czynników poprawiających jakość powietrza, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXX, z. 60, Rzeszów 2013

  [9]    Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M., Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową, Oficyna Wydawnicza Energia, 2006

Podsumowanie

TYTUŁ:
WSPÓŁSPALANIE BIOMASY Z WĘGLEM W KOTŁACH ENERGETYCZNYCH

AUTORZY:
Krzysztof NOWAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.104

SŁOWA KLUCZOWE:
biomasa, węgiel kamienny, odnawialne źródła energii, współspalanie, stężenia zanieczyszczeń

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/205

DOI:
10.7862/rb.2014.104

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.104

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-26

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności