Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.100, DOI: 10.7862/rb.2014.100

BADANIA AKUSTYCZNE WNĘTRZA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W SIEROTACH

Michał MARCHACZ, Leszek DULAK

DOI: 10.7862/rb.2014.100

Streszczenie

Praca przedstawia badania akustyczne przeprowadzone w zabytkowym kościele pw. Wszystkich Świętych zlokalizowanym w powiecie gliwickim, w miejscowości Sieroty. Pierwsze ślady bytności kościoła datowane są na początek XIII wieku. Na przestrzeni wieków kościół był wielokrotnie przebudowywany. Konstrukcja obiektu w obecnym kształcie ma charakter mieszany. Część zawierająca prezbiterium jest murowana. Nawa główna oraz chór z wieżą (zawierającą przedsionek
i wejście) są drewniane. Wieżę dobudowano do istniejącej części kościoła w drugiej połowie XVIII wieku. Jednym z obszarów prac prowadzonych na obiekcie była ocena jakości akustycznej wnętrza obiektu. W tym celu przeprowadzono pomiary czasu pogłosu wewnątrz kościoła. Czas pogłosu jest podstawowym parametrem służącym do oceny danego wnętrza pod kątem jego akustyki. Badania wykonano przy pomocy metody tzw. zanikowej z wykorzystaniem widma szumu różowego. Sprzęt pomiarowy składał się z części nadawczej w postaci generatora dźwięku i kuli głośnikowej. Cześć odbiorczą stanowił  zestaw mikrofonów wraz miernikiem poziomu dźwięku. W oparciu o uzyskane krzywe zaniku czasu pogłosu oraz metodologię normową wyznaczono charakterystyki czasu pogłosu
w funkcji częstotliwości dla poszczególnych punktów pomiarowych. Następnie wyniki uśredniono. Uzyskany w ten sposób średni czas pogłosu badanego wnętrza posłużył do jego oceny pod kątem akustyki. Powyższe badania wpisują się w szereg działań prowadzonych przez Katedrę Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli w różnych obiektach o charakterze zabytkowym, dotyczących problemów utrzymania i użytkowania tego typu obiektów. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] W oparciu o materiały zgromadzone na http://www.sieroty.hosting.deum.pl/dostęp na dzień 29.04.2014.

[2] Ernst Kloss, Herbert Rode, Wilhelm Steps, Hilde Eberle: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz, wyd. Wilh. Gottl. Korn Verlag Breslau.

[3] PN-EN ISO 3382-2:2010 - „Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń - Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach”.

[4] PN-87/B-02156 ”Akustyka budowlana -- Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach”.

[5] Kaczorowski S, Górczyński H: Projekt budowlany prac remontowo konserwatorskich polegających na wzmocnieniu izolacji fundamentów oraz wymianie wybranych drewnianych elementów konstrukcyjnych ścian i dachu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Sierotach.

[6] Żaba A. [red.]: Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Sierotach; Zabytek Roku 2014. Gliwice: Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (nieopublikowane opracowanie studentów profilu dyplomowania Eksploatacja Obiektów Budowlanych), 2014.

[7] Mc Minn T. Development of an evaluation tool for use at the design stage of auditoria with respect to unassisted speech reinforcement. December 1996.

[8] Kulowski A. Akustyka Sal. Gdańsk 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIA AKUSTYCZNE WNĘTRZA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W SIEROTACH

AUTORZY:
Michał MARCHACZ (1)
Leszek DULAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.100

SŁOWA KLUCZOWE:
zabytkowy kościół, akustyka wnętrz, czas pogłosu, badania czasu pogłosu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/201

DOI:
10.7862/rb.2014.100

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.100

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności