Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.90, DOI: 10.7862/rb.2014.90

NOWOCZESNE METODY MAGAZYNOWANIA ENERGII

Arkadiusz JAMROZIK, Adam GŁUSZEK, Arkadiusz OLEJNIK

DOI: 10.7862/rb.2014.90

Streszczenie

W najbliższych latach, wraz z pogłębianiem się problemów energetycznych świata i coraz szerszym wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii bardzo istotnym zagadnieniem stanie się magazynowanie energii. Opracowywane i ciągle udoskonalane technologie gromadzenia energii mają przyczynić się przede wszystkim do rozwiązania problemu pokrycia zapotrzebowania na energię w okresach szczytów energetycznych wywołanych nagłymi zmianami zużycie energii elektrycznej. W pracy przedstawiono najbardziej obiecujące rozwiązania w zakresie kumulacji energii z różnych źródeł. Omówiono wybrane metody magazynowania energii, w tym metody chemiczne, elektrochemiczne, mechaniczne oraz elektryczne. W metodach chemicznych, energię najczęściej gromadzi się produkując paliwa tj. wodór. Odzyskanie energii z paliw może być zrealizowane np. na drodze ich spalania. Metody elektrochemiczne bazują na akumulatorach, w tym najnowocześniejszych akumulatorach przepływowych. W metodach mechanicznych na szczególną uwagę zasługuje magazynowanie energii w sprężonym powietrzu, a wśród metod elektrycznych przyszłością jest superkondensator, przykład bezpośredniego magazynu energii. Aby móc efektywnie wykorzystywać prezentowane rozwiązania, znaczna ich część wymaga jednak udoskonalenia, poprawy sprawności i obniżenia kosztów eksploatacji. Należy przypuszczać, że zwłaszcza ekologiczne korzyści stosowania systemów magazynujących energię, spowodują w najbliższej przyszłości wzrost zainteresowania i inwestycji dla tego typu instalacji. Dopóki jednak koszty instalacyjne takich przedsięwzięć nie zmaleją, a sprawności ogólne nie wzrosną, będą one w większości przypadków wykorzystywane jedynie do badań i prób, a nie do realnego podniesienia sprawności energetycznej przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]   Dane Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, www.pse-operator.pl., 2014.

[2]   Domański R.: Magazynowanie energii cieplnej, PWN, Warszawa 1990.

[3]   Feldzensztajn A., Pacuła L., Pusz J.: Wodór „paliwem” przyszłości, INTECH, Instytut Wdrożeń Technicznych, 2003, s. 1-17.

[4]   Szwaja S., Jamrozik A., Tutak W.: A two-stage combustion system for burning lean gasoline mixtures in a stationary spark ignited engine, Applied Energy, 105, 2013, s. 271-281.

[5]   Jamrozik A., Tutak W.: A study of performance and emissions of SI engine with two-stage combustion system, Chemical and Process Engineering, vol. 32, no 4, 2011, s. 453-471.

[6]   Tyczkowski J.: Kłopoty z akumulatorem, Wiedza i Życie, nr 12, 1999

[7]   Klimstra J., Hotakain M.: Smart Power Generation - Inteligentna Energetyka Przyszłości, Avain Publishers, Helsinki 2012.

[8]   Dzierżanowski Ł.: Elektrownie CAES, Energia Elektryczna, nr 2-3, 2011.

[9]   Badyta K., Milewski J.: Elektrownie CAES - możliwości akumulacji energii oraz współpracy ze źródłami odnawialnymi, Instal, nr 2, 2010.

[10]        Tomczyk P.: Zasobniki energii, Katedra zrównoważonego rozwoju energetycznego, Seminarium Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Kraków 2011

Podsumowanie

TYTUŁ:
NOWOCZESNE METODY MAGAZYNOWANIA ENERGII

AUTORZY:
Arkadiusz JAMROZIK (1)
Adam GŁUSZEK (2)
Arkadiusz OLEJNIK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Częstochowska
(2) Politechnika Częstochowska
(3) Politechnika Częstochowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.90

SŁOWA KLUCZOWE:
energia elektryczna, odnawialne źródła energii, kumulacja energii, magazyny energii

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/191

DOI:
10.7862/rb.2014.90

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.90

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności