Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
8/1/13, DOI: 10.7862/rb.2013.8

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DWUPRZEWODOWEJ Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA

Vyacheslav PISAREV, Anna CZERNIECKA
Dodany przez: Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

DOI: 10.7862/rb.2013.8

Streszczenie

Celem publikacji jest analiza systemu klimatyzacji dwuprzewodowej z wykorzystaniem pompy ciepła współpracującej z chłodnicą centrali klimatyzacyjnej i nagrzewnicą przewodową. Przedstawiono przykład projektowania systemu klimatyzacji dwuprzewodowej z wykorzystaniem pompy ciepła oraz dokonano obliczeń niezbędnych w doborze urządzeń pracujących w systemie. Sporządzono obliczenia klimatyzacji dwuprzewodowej dla założonych w projekcie parametrów, dzięki czemu możliwe było określenie mocy chłodniczej i grzewczej potrzebnej do klimatyzacji pomieszczeń w celu zapewnienia komfortu cieplnego. Dla obliczonej mocy chłodniczej dokonano doboru pompy ciepła firmy VATRA, zapewniając źródło chłodu dla chłodnicy centrali klimatyzacyjnej oraz źródło ciepła dla nagrzewnicy powietrza. Ciepło, które powstało podczas eksploatacji pompy ciepła, jest alternatywnym źródłem energii zapewniającym odpowiednie parametry
w pomieszczeniach.

Zamieszczony w pracy schemat ilustruje powiązanie systemu klimatyzacji dwuprzewodowej współpracującej z pompą ciepła, gdzie pompa ciepła jest głównym źródłem zasilania chłodnicy w chłód, a nagrzewnica powietrza w ciepło. Parametry powietrza w pomieszczeniach przedstawiono w formie graficznej w postaci wykresu i-x Moliera. Opisano możliwości zagospodarowania nadwyżek ciepła, które powstały podczas eksploatacji pompy ciepła.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja, parametry obliczeniowe powietrza
       zewnętrznego.

  2. PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja, parametry obliczeniowe powietrza
       wewnętrznego.

  3. Pisarev V.: Projektowanie systemów klimatyzacji jednoprzewodowej scentralizowa-
       nej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.

  4. Katalog central klimatyzacyjnych VTS Clima DTR-CVA-ver.2 (03.2005).

  5. http://www.vatra.pl/.

  6. Adamczyk M., Sałaciński B., Pisarev V.: Temperaturowy zakres pracy chłodziarki
       sprężarkowej. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademic-
       kim 2005/2006. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.

  7. http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacjeodbioru/dobor_
       zbiornika_buforowego.

  8. http://www.ekolech.pl/2010/06/d-hot-ps2r/.

  9. Danielewicz J., Golecki K.: Poradnik projektanta systemów grzewczych. Oficyna
       Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.

10. Dudek G., Wilk J.: Basen na całe lato. Ładny Dom, 6, 2005.

11. Katalog wież chłodniczych firmy Refion XCHANGE, www.climaveneta.pl.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI DWUPRZEWODOWEJ Z WYKORZYSTANIEM POMPY CIEPŁA

AUTORZY:
Vyacheslav PISAREV (1)
Anna CZERNIECKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1)  

DODANY PRZEZ:
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
8/1/13

SŁOWA KLUCZOWE:
klimatyzacja, pompa ciepła, wykorzystanie pompy ciepła

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/19

DOI:
10.7862/rb.2013.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2013.8

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2012-10-31

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności