Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.85, DOI: 10.7862/rb.2014.85

ANALIZA POTENCJAŁU BIOMASY ROLNICZEJ NA PRZYKŁADZIE TYPOWEJ GMINY W CELU STWORZENIA LOKALNEGO RYNKU BIOMASY

Wojciech GORYL, Adam GUŁA

DOI: 10.7862/rb.2014.85

Streszczenie

W pracy przedstawione jest oszacowanie energetycznego potencjału słomy, która może być wykorzystana do produkcji ciepła na terenach wiejskich. Analiza została przeprowadzona na przykładzie typowej, rolniczej gminy Brzeźnica w województwie lubuskim. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród 64 rolników. Na podstawie zebranych informacji oszacowano dostępny potencjał słomy, którą będzie można wykorzystać do ogrzewania budynków mieszkalnych, samorządowych, lub gospodarczych. Dodatkowo, zebrano informacje o liczbie gospodarstw, w których rolnicy są gotowi zainstalować kocioł na biomasę lub zdecydowaliby się na taką inwestycję przy odpowiednim wsparciu finansowym z funduszy zewnętrznych. Jednocześnie rolnicy ci określili wysokość wsparcia, przy którym mogliby podjąć się takiej inwestycji. Wyniki ankiet pokazują, iż gmina posiada duży potencjał słomy, który wystarczy do ogrzania kilkuset gospodarstw rolnych. Wyniki posłużą opracowaniu modelu organizacyjno-ekonomicznego wykorzystania lokalnej biomasy dla celów energetycznych. Będzie on miał na celu umożliwienie szerokiego zastosowania kotłów na lokalną (zwłaszcza własną) biomasę w warunkach polskich. Tematyka ta jest przedmiotem żywego zainteresowania w skali całej Polski, a także Unii Europejskiej. Podstawową barierą do stworzenia lokalnego rynku biomasy jest brak rozwiązań organizacyjno-prawnych, które umożliwiłyby w warunkach polskich możliwie pełne wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy. Zasoby posiadane przez poszczególnych rolników różnią się bowiem co do wystarczalności; natomiast obiekty samorządowe z reguły swojej własnej biomasy nie posiadają. Należy zatem stworzyć system lokalnej wymiany biomasy; tj. handlu jej nadwyżkami. 

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Dakowski M., Wiąckowski S.: O energetyce dla użytkowników oraz sceptyków, Fundacja Odysseum, Warszawa 2005.

[2] Denisiuk W.: Słoma – potencjał masy i energii, Inżynieria Rolnicza, 2(100)2008, pp. 23-29.

[3] Gajewski R.: Potencjał rynkowy biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne, Polska Izba Biomasy, pp. 1-7, http://www.szanuj-energie.pl/files/file/artyku
%C5%82y/Potencjal%20rynkowy%20biomasy%20RGajewski%281%29.pdf
[dostęp: 7 kwietnia 2014 r.].

[4] GUS: Energia ze źródeł odnawialnych w 2012r., Warszawa 2013.

[5] GUS: Mały rocznik statystyczny Polski 2013, Warszawa 2013.

[6] GUS: Skup i ceny produktów rolnych w 2012r., Warszawa 2013.

[7] Goryl W.: Analiza ekonomiczno-ekologiczna lokalnego wykorzystania biomasy na przykładzie typowego gospodarstwa rolnego, Materiały konferencyjne, XI Konferencja: Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku, 2012, pp. 43-49.

[8] Goryl W.: Economic and Ecological Analysis of a Local Use of Biomass in an Agricultural Holding, Praca magisterska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2012.

[9] Goryl W., Guła A.: Biomass Heating Experience in Poland – Can It Be Useful for Ukraine?, Materiały konferencyjne, VII Międzynarodowa Konferencja Alternative & Renewable Energy Sources as Alternative Primary Energy Sources in the Region, L'vìvs'ka oblasna admìnìstracìâ, 2013, pp. 96-99.

[10] Goryl W., Guła A.: O bardziej przyjazne środowisku spalanie biomasy, Zielona Planeta, 1(112), 2014, pp. 16-19.

[11] Guła A., Wajss P., Goryl W.: Is Using Biomass for Power Generation a Good Solution? The Polish Case, Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 NR 5a/2012,
pp. 198-203.

[12] Kowalczyk-Juśko A.: Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne, EIOGZ, 85/2010, pp. 103-116.

[13] Kristensen F.E., Kristensen K.J.: Development and test of small-scale batch-fired straw boilers in Denmark, Biomass and Bioenergy, 26(2004), pp. 561-569.

[14] Kwaśniewski D.: Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych na przykładzie powiatu żywieckiego, Inżynieria Rolnicza, 6(104)/2008, pp. 113-119.

[15] Ludwicka A., Grzybek A.: Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki, Problemy Inżynierii Rolniczej, 2/2010, pp. 101-111.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA POTENCJAŁU BIOMASY ROLNICZEJ NA PRZYKŁADZIE TYPOWEJ GMINY W CELU STWORZENIA LOKALNEGO RYNKU BIOMASY

AUTORZY:
Wojciech GORYL (1)
Adam GUŁA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
(2) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.85

SŁOWA KLUCZOWE:
biomasa, słoma, potencjał, spalanie, ciepło

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/186

DOI:
10.7862/rb.2014.85

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.85

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności