Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.78, DOI: 10.7862/rb.2014.78

ZASTOSOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH JAKO KOMPONENTU PALIWA ALTERNATYWNEGO

Aneta M. CZECHOWSKA-KOSACKA, Robert KOSACKI, Daniel BANCER, Jan M. OLCHOWIK

DOI: 10.7862/rb.2014.78

Streszczenie

Streszczenie: Podczas oczyszczania ścieków miejskich powstają znaczne ilości osadów ściekowych. Jedną z metod jest ich wykorzystanie na cele nieprzemysłaowe, a więc zagospodarowanie osadów do celów nawożenia, ulepszania gleb oraz rekultywacji. Często jednak na przeszkodzie rolniczego wykorzystania stoi zbyt wysoka zawartość metali ciężkich. Wówczas należy rozważyć bardziej radykalne metody np. spalanie. Podstawą procesu jest maksymalne wykorzystanie ciepła spalania osadu oraz zmniejszenie tego typu odpadu. Przy prawidłowym doborze technologii osad może być spalony bez znacznego dodatku paliwa. W pracy podjęto próbę wykorzystania osadów ściekowych z mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków jako paliwa alternatywnego i przeprowadzono próby uzyskania mieszaniny osadów ściekowych z odpadowym olejem powalcowniczym przy użyciu ogólnie dostępnych niejonowych substancji powierzchniowo czynnych. W trakcie badań określono następujące parametry decydujące o przydatności mieszaniny: wartość opałowa, trwałość oraz lepkość. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły stwierdzić, że sporządzenie trwałej mieszaniny osadów ściekowych z olejem powalcowniczym o odpowiedniej wartości opałowej nie stanowi problemu, a wartość opałowa najkorzystniejszych mieszanin wynosi 18,62 -25,71 MJ/kg co jest wyższe od zalecanej minimalnej wartości opałowej wynoszącej 16 MJ/kg. Badania wykazały, że sporządzenie trwałej mieszaniny osadów ściekowych z odpadowym olejem powalcowniczym o odpowiedzniej wartości opałowej nie stanowi większego problemu. Zastosowanie tego rodzaju paliwa wymaga jednak modernizacji obiegu gazów odlotowych zapobiegających emisji odorów do atmosfery.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów.

[2] Kosturkiewicz B.: Metoda zagospodarowania osadów ściekowych w przemyśle energetycznym. Monografie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 32, 2006, 249-259.

[3] Murakami T., Suzuki Y., Nagasawa H., Yamamoto T., Koseki T.: Combustion characteristic of sewage sludge in an incineration plant for energy recovery, Fuel Processing Technology, 90, 2009, 778-783.  

[4] Schubering A.: Kompleksowe rozwiązanie problemu odwadniania szlamu, aż do uzyskania suchego granulatu, Symp. Nauk.-Tech. nt. Nowoczesne technologie ochrony środowiska w Austrii, Warszawa 1992.

[5] Siuta J.: Rekultywacyjna efektywność osadów ściekowych na składowiskach odpadów przemysłowych. Acta Agrophysica, 5(2), 2005, 417-425.

[6] Werther J., Ogada T.: Sewge sludge combustion, Progress in Energy and Combustion Science, 25, 1995, 55-119.

[7] Yiming L., Shaoqi Z., Fuzhen L., Yixia L.: Utilization of municipal sewage sludge as additives for the production of eco-cement, Journal of Hazardous Materials, 213 -214, 2012, 457- 465.

[8] http://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,3029,doswiadczenia-i-potencjal termicznego-zagospodarowania-osadow-sciekowych.html [dostęp 10 maja 2014 r.]

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZASTOSOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH JAKO KOMPONENTU PALIWA ALTERNATYWNEGO

AUTORZY:
Aneta M. CZECHOWSKA-KOSACKA (1)
Robert KOSACKI (2)
Daniel BANCER (3)
Jan M. OLCHOWIK (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Lubelska
(2) Politechnika Lubelska
(3) Politechnika Lubelska
(4) Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.78

SŁOWA KLUCZOWE:
spalanie, olej odpadowy, immobilizacja, mieszanki paliwowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/179

DOI:
10.7862/rb.2014.78

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.78

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-12-11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności