Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.74, DOI: 10.7862/rb.2014.74

OGRANICZENIE SKUTKÓW EMISJI DITLENKU WĘGLA PRZY WYKORZYSTANIU NATURALNEJ SEKWESTRACJI

Wojciech BIALIK, Stanisław GIL, Piotr MOCEK, Bogusław GRADOŃ, Bolesław MACHULEC, Józef OCHMAN

DOI: 10.7862/rb.2014.74

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania i rozwoju obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu, jako ujemnego źródła emisji CO2 ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w Polsce. Skala finansowania energetyki jest tak wielka, iż przekierowanie odpowiednich kwot pieniędzy w obszary leśne nie wydaje się być działaniem niewykonalnym. Jedną z możliwości obniżających koszt takiego działania mogłoby być przekazywanie przez agencję rynku rolnego części nieużytków do zalesiania na określony czas, po którym obszar ten jako użytek leśny stawałby się terenem o określonej wartości dodanej. Wykazano, że koszty inwestycji w naturalny sposób pochłaniania CO2 mogą być nawet dziesięciokrotnie niższe od kosztów budowy instalacji wychwytywania CO2 ze spalin i magazynowania. Lasy o odpowiedniej strukturze drzewostanu uczestniczą w kształtowaniu poziomu stężeń tego tlenku w atmosferze. Pod względem ekonomicznym inwestowanie w takie źródła wymaga znacznie mniejszych nakładów w porównaniu z proponowanymi metodami sekwestracji dwutlenku węgla. Obecnie wielkość naturalnych źródeł absorpcji CO2 oraz wysiłki podejmowane w kierunku zwiększenia ich efektywności nie są brane pod uwagę przy doborze kryteriów przydziału limitów emisyjnych poszczególnym krajom Unii Europejskiej. Polska posiada znaczne obszary nieużytków możliwych do zagospodarowania pod uprawy leśne. Zaistnienie odpowiednich przepisów mogłoby stworzyć szansę dla polskiego przemysłu w zakresie dotrzymania zobowiązań proekologicznych przy możliwych do zaakceptowania nakładach finansowych. Problem wymaga dalszych wnikliwych badań.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]       IPCC Fourth Assessment Report 2007.

[2]       World Energy Outlook 2004, International Energy Agency, (61 2004 25 1P1)ISBN-92-64-1081-73-2004, http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/weo2004.pdf [dostęp: 2010 r.].

[3]       Pacala S., Sokolow R.: Stabilization wedges: solving the climate problem for the next 50 years with current technologies, Science, 305, 5686, 2004, pp. 968-972.

[4]       http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm [dostęp: 2010 r.].

[5]       Pigou A.C.: The Economics of Welfare (4-th edition), Macmillan and Co., London 1932.

[6]       Pacheco M.A.: Mass Transfer, Kinetics and Rate-Based Modeling of Reactive Ab-sorption, The University of Texas at Austin, 1998.

[7]       Rau G.H., Caldeira K.: Minimizing Effects of CO2 Storage in Oceans, Science 11, 295, 2002, pp. 275–276.

[8]       Balcewicz J.: Podziemna sekwestracja dwutlenku węgla, Gigawat Energia, nr 2, 2006.

[9]       Zianis D., Makipaa R., Mencuccini M.: Biomass and Stem Volume Equations for Tree Species In Europe, Silva Fennica 4, 2005.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OGRANICZENIE SKUTKÓW EMISJI DITLENKU WĘGLA PRZY WYKORZYSTANIU NATURALNEJ SEKWESTRACJI

AUTORZY:
Wojciech BIALIK (1)
Stanisław GIL (2)
Piotr MOCEK (3)
Bogusław GRADOŃ (4)
Bolesław MACHULEC (5)
Józef OCHMAN (6)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Śląska
(2) Politechnika Śląska
(3) Główny Instytut Górnictwa
(4) Politechnika Śląska
(5) Politechnika Śląska
(6) Politechnika Śląska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.74

SŁOWA KLUCZOWE:
CO2, emisja, globalne ocieplenie, sekwestracja, fotosynteza

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/175

DOI:
10.7862/rb.2014.74

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.74

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-11-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności