Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.72, DOI: 10.7862/rb.2014.72

OCENA ENERGETYCZNA DOŚWIADCZALNEGO BUDYNKU PASYWNEGO

Małgorzata BASIŃSKA, Halina KOCZYK

DOI: 10.7862/rb.2014.72

Streszczenie

W artykule zaprezentowano doświadczalny budynek pasywny Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej – DoPas. Dom o szkielecie drewnianym wybudowany w 1991 roku, został przebudowany w 2007 roku do standardu pasywnego z zastosowaniem materiałów i elementów dopuszczonych do stosowania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. W pracy przeanalizowano występujące w budynku mostki cieplne oraz wyznaczono ich wartości. Do oceny energetycznej wykorzystano metodę pakietu do projektowania budynków efektywnych energetycznie oraz analizę porównawczą rzeczywistego oraz teoretycznego zużycia ciepła dla dwóch wybranych miesięcy okresu grzewczego. Przedstawiono szczegółowe godzinowe bilanse energii dostarczanej przez urządzenie grzewczo – chłodzące w obręb osłony termicznej parterowej części budynku doświadczalnego, które porównano z wynikami teoretycznymi energii końcowej wyznaczonymi zgodnie z algorytmem charakterystyki energetycznej budynku. Przeprowadzone analizy teoretyczne potwierdziły spełnienie przez budynek doświadczalny wymagań budowalnych i instalacyjnych stawianych przez Passivhaus Institut w Darmstadt. W budynku uzyskano bardzo niski wskaźnik zużycia energii pierwotnej 70 kWh/m2/a – aż o 40% poniżej maksymalnej wymaganej wartości. Na podstawie analiz realizowanych w budynku doświadczalnym zauważono rozbieżność miedzy ilością energii dostarczanej (z pomiarów) i wymaganej (obliczenia teoretyczne), przy zachowaniu temperatur wewnętrznych na poziomie komfortu cieplnego. Niezgodność wynika z problemów z regulacją urządzenia grzewczo – chłodniczego, ze stratami ciepła związanymi z dystrybucją przewodami powietrznymi znajdującymi się poza osłoną bilansową budynku oraz z uwzględnienia w obliczeniach teoretycznych stałego strumienia powietrza dostarczanego do budynku. Maksymalne niezamknięcie bilansu można oszacować na poziomie 30%.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]  Basińska M. i inni: „Standardy zużycia energii współczesnych budynków i ich wpływ na strukturę i działanie źródła ciepła”. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N 523 092 32/3765, 2007 – 2010.

[2]  Eurokobra – komputerowy katalog mostków cieplnych”, Phisibel 2001.

[3]  Magdziarz T.: Analiza działania instalacji ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania cwu w budynku doświadczalnym PP. Praca magisterska pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Basińskiej. Politechnika Poznańska. 2009.

[4]  Pakiet do projektowania budynków pasywnych PHPP. Wymagania dotyczące budynków pasywnych sprawdzonych pod względem jakościowym”. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk 2006.

[5]  PN-EN 832:2001. Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne.

[6]  PN-EN ISO 6946:1996+A1:2003. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

[7]  Therm 5.2” LNBL Windows.

[8]  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 75, poz.690 wraz z późniejszymi zmianami.

[9]  Wojciechowska E.: Budynek pasywny – teoria a rzeczywistość. Praca magisterska pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Basińskiej. Politechnika Poznańska. 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA ENERGETYCZNA DOŚWIADCZALNEGO BUDYNKU PASYWNEGO

AUTORZY:
Małgorzata BASIŃSKA (1)
Halina KOCZYK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Poznańska
(2) Politechnika Poznańska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.72

SŁOWA KLUCZOWE:
budynek pasywny, budynek doświadczalny, mostki cieplne, charakterystyka energetyczna, pomiary, projektowanie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/173

DOI:
10.7862/rb.2014.72

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.72

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności