Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.137, DOI: 10.7862/rb.2014.137

ANALIZA STRAT WODY ORAZ AWARYJNOŚCI W WYBRANYCH SYSTEMACH ZAOPATRZENIA W WODĘ

Andrzej STUDZIŃSKI, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Artur MĘDRALA

DOI: 10.7862/rb.2014.137

Streszczenie

W pracy omówiono zagadnienia związane z eksploatacją wybranych systemów zaopatrzenia w wodę, m.in. z analizą awaryjności sieci wodociągowej. Określono intensywność uszkodzeń dla przewodów magistralnych, rozdzielczych oraz przyłączy wodociągowych. Otrzymane wartości intensywności uszkodzeń przewodów magistralnych, rozdzielczych oraz przyłączy wodociągowych w przeważającej większości spełniają kryteria wymagań europejskich. Zakres pracy obejmuje również analizę strat wody w wybranych systemach zaopatrzenia w wodę. Przedstawiono podstawowe wielkości zużycia wody, a także ustalono podstawowe wskaźniki strat wody, które odniesiono do wartości wskaźników zalecanych przez International Water Association (IWA). We wszystkich porównywanych systemach zaopatrzenia w wodę zaobserwowano przyrost przewodów magistralnych, przewodów rozdzielczych oraz przyłączy wodociągowych. Zużycie wody na potrzeby własne wodociągu w rozpatrywanym przedziale czasu utrzymuje się na tym samym poziomie. Obliczenie jednostkowych wskaźników strat wody pozwoliło na uzyskanie szczegółowego obrazu sytuacji eksploatacyjnej wodociągu. Korzystny jest iloraz rzeczywistych strat rocznych oraz nieuniknionych strat rzeczywistych. Infrastrukturalny indeks wycieków w dwóch rozpatrywanych systemach zaopatrzenia w wodę wyniósł od 2,05 do 3,74, na co wpłynęła rozległa sieć wodociągowa w stosunku do liczby mieszkańców, rozproszona zabudowa oraz niekorzystna konfiguracja terenu. Jednostkowe wskaźniki objętościowe dotyczące strat wody wykazują tendencję malejącą w badanym okresie. Wskaźnik intensywności obciążenia sieci zbliżony do odnotowanego w innych miastach Polski waha się w przedziale od 12,9 do 46,9 m3/km·d.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Dohnalik P.: Straty wody w miejskich sieciach wodociągowych. Wydawnictwo Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych, Bydgoszcz 2000.
  2. Hirner W., Lambert A.: Losses from Water Supply Systems: Standard terminology and recommended performance measures. IWA, London 2000.
  3. Koral W.: Metodyka obniżania poziomu przecieków w sieciach wodociągowych. Wodociągi – Kanalizacja, nr 6, 28, 2006, s. 26-29.
  4. Mayer P. et al.: AWWA Leak Detection & Water Accountability Comittee Report. Residential End Uses of Water. AWWA Research Foundation, 1999.
  5. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A.: Analiza strat wody wodociągu krośnieńskiego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, 2012, s. 452-454.
  6. Rak J.: Awaryjność sieci wodociągowych w miastach polskich. Wodociągi Polskie, z. 3, 27, 2003, s. 11-14.
  7. Rak J.R., Tunia A.: Analiza i ocena strat wody w wodociągu Rzeszowa. Instal, Teoria i Praktyka w Instalacjach, nr 5, 2012, s. 42-45.
  8. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K.: Awaryjność sieci wodociągowej Tarnowa. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, 2012, s. 464-466.
  9. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K.: Water main failure risk assessment. Journal of KONBiN, no 4 (24), 2012, pp. 115-124.
  10. World Bank Institute Performance. NRW Training Module 6, Performance Indicators, 2005.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA STRAT WODY ORAZ AWARYJNOŚCI W WYBRANYCH SYSTEMACH ZAOPATRZENIA W WODĘ

AUTORZY:
Andrzej STUDZIŃSKI (1)
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK (2)
Artur MĘDRALA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska
 

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.137

SŁOWA KLUCZOWE:
sieć wodociągowa, awaryjność sieci, wskaźniki strat wody

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/163

DOI:
10.7862/rb.2014.137

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.137

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-28

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności