Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.132, DOI: 10.7862/rb.2014.132

ALTERNATYWNE METODY IDENTYFIKACJI CHARAKTERYSTYK MOMENT – OBRÓT ODNIESIONYCH DO WARUNKÓW POŻARU

Mariusz MAŚLAK, Małgorzata SNELA

DOI: 10.7862/rb.2014.132

Streszczenie

W pracy porównano dwie alternatywne techniki obliczeniowe pozwalające na wiarygodną specyfikację miarodajnych do warunków pożaru rozwiniętego charakterystyk moment – obrót. Charakterystyki tego typu są obiektywną miarą zmieniającej się wraz z rozwojem pożaru podatności stalowego węzła konstrukcji nośnej. Analizę przeprowadzono na przykładzie typowego węzła rygiel – słup. W pierwszym przypadku relacje skojarzone z zadaną temperaturą elementów budowano zgodnie ze znaną a priori charakterystyką odpowiadającą temperaturze pokojowej, w drugim zaś poprzez uogólnienie klasycznej metody składnikowej, aby ewentualne wpływy termiczne zostały uwzględnione w każdym potencjalnym modelu zniszczenia składników węzła. Wykazano, że porównywane metody nie są równoważne. Pierwsza z nich nie uwzględnia bowiem niezależnej redukcji wytrzymałości śrub w temperaturze pożarowej, co staje się szczególnie istotne, gdy temperatura węzła osiąga wartość większą od Q = 400°C.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Maślak M., Snela M.: Alternatywne podejścia do budowy odniesionych do warun-
       ków pożaru charakterystyk moment – obrót na przykładzie stalowego węzła rygiel
       – słup. Materiały Konferencji Naukowej „Konstrukcje Metalowe – ZK 2014”,
       Kielce-Suchedniów, 2-4 lipca 2014 r.

[2] Maślak M., Snela M.: Influence of increasing joint flexibility on critical temperature
       of steel frame in fire. Zbirnik Naukowych Prac Ukrainskogo Institutu Staliewych
       Konstrukcij imieni W.M. Szimanowskogo. Wipusk, nr 9/2012, s. 204-217.

[3] Maślak M., Snela M.: Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego
       węzła rygiel – słup o znanej podatności. Budownictwo i Architektura, nr 12 (2),
       2013, s. 237-244.

[4] Maślak M., Pazdanowski M., Snela M.: Moment – rotation characteristics for
       flexible beam-to-column joint exposed to fire. Proc. of the 13th International
       Scientific Conference „VSU’ 2013”, Sofia, Bulgaria, June 6-7, 2013. „L. Karavelov”
       Civil Engineering Higher School, V. Stoyanov, M. Hamova, D. Partov (eds.). Sofia,
       Bulgaria, vol. 1, s. I-26÷I-31.

[5] PN-EN 1993-1-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Regu-
       ły ogólne. Obliczanie konstrukcji na wypadek pożaru.

[6] PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8:
       Projektowanie węzłów.

[7] Simões da Silva L., Santiago A., Vila Real P.: A component model for the behavior
       of steel joints at elevated temperatures. Journal of Constructional Steel Research,
       nr 57, 2001, pp. 1169-1195.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ALTERNATYWNE METODY IDENTYFIKACJI CHARAKTERYSTYK MOMENT – OBRÓT ODNIESIONYCH DO WARUNKÓW POŻARU

AUTORZY:
Mariusz MAŚLAK (1)
Małgorzata SNELA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Lubelska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.132

SŁOWA KLUCZOWE:
rama stalowa, podatność węzła, pożar rozwinięty, metoda składnikowa, charak-terystyka moment – obrót

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/158

DOI:
10.7862/rb.2014.132

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.132

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-06-03

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności