Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.129, DOI: 10.7862/rb.2014.129

POZYSKIWANIE I MAGAZYNOWANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Galina KALDA, Monika MARKOWSKA

DOI: 10.7862/rb.2014.129

Streszczenie

W pracy zaprezentowano dane statystyczne pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Podstawowymi celami polityki energetycznej w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii są: wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii, osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskania biomasy, zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na potrzeby OZE, zastosowanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw, stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Przedstawiono wyniki analizy pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w województwie podkarpackim oraz perspektywy wykorzystania tych źródeł w przyszłości. W pracy omówiono zagadnienie magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Stosowanie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych zależy w dużej mierze od jej opłacalności. Stopniowo rosnące ceny tradycyjnych paliw kopalnych oraz wydajniejsze
i tańsze urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej są coraz częściej dostępne dla większej liczby potencjalnych odbiorców. Możliwe do uzyskania w wielu przypadkach preferencyjne kredyty oraz bezzwrotne dotacje do podjętych inwestycji (zarówno te krajowe, jak i unijne) umożliwiają szybszy rozwój energetyki odnawialnej. Metody wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych są uzależnione od warunków panujących na danym terenie, tj.: od prędkości wiatru, natężenia promieniowania słonecznego, zasobów geotermalnych, dostępności do wód.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Chodura J.: Magazynowanie energii w dużych instalacjach solarnych. Rynek
       Instalacyjny, styczeń/luty 2011, s. 37-40.

[2] Dzierżanowski Ł.: Elektrownie CAES. Energia Elektryczna, nr 2-3/2011.

[3] Ministerstwo Gospodarki „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Załącznik
       do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 roku, Warszawa
       2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
POZYSKIWANIE I MAGAZYNOWANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

AUTORZY:
Galina KALDA (1)
Monika MARKOWSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.129

SŁOWA KLUCZOWE:
pozyskiwanie, magazynowanie, odnawialne źródła, energia

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/155

DOI:
10.7862/rb.2014.129

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.129

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-06-18

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności