Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.126, DOI: 10.7862/rb.2014.126

GĘSTOŚĆ ROZTWORÓW PIROFOSFORANU SODU I HEKSAMETAFOSFORANU SODU

Katarzyna DOŁŻYK, Iwona CHMIELEWSKA

DOI: 10.7862/rb.2014.126

Streszczenie

Roztwory pirofosforanu sodu i heksametafosforanu sodu w wodzie destylowanej są stosowane jako dyspergenty podczas analizy granulometrycznej gruntów, w których zachodzi koagulacja. W metodzie areometrycznej do określenia procentowej zawartości drobnych cząstek konieczna jest znajomość gęstości roztworu stosowanego do przygotowania zawiesiny gruntowej. Gęstość roztworów i zawiesin gruntowych jest mierzona areometrem. Do badania gęstości użyto trzech różnych areo-
metrów wykalibrowanych przy pomiarze znanej gęstości wody destylowanej
w różnych temperaturach. Zgodnie z zaleceniami norm geotechnicznych przygotowano roztwory pirofosforanu sodu i heksametafosforanu sodu. Badano roztwory pirofosforanu sodu o stężeniu 1, 2 i 3 g/l, heksametafosforanu sodu o stężeniu 2
i 4 g/l w temperaturze od 15,5 do 30°C.

Zależność gęstości roztworów pirofosforanu sodu i heksametafosforanu sodu
w wodzie destylowanej jest podobna do zależności znanych z literatury gęstości roztworów chlorku sodu i wody destylowanej. Ponieważ zależność gęstości badanych roztworów pirofosforanu sodu i heksametafosforanu sodu od temperatury nie jest liniowa, współczynnik rozszerzalności objętościowej, podobnie jak wody destylowanej, nie jest stały. Wyniki badań mogą być pomocne do wprowadzania poprawki temperaturowej podczas analizy areometrycznej zawiesin gruntowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Kubrak J.: Hydraulika techniczna. Wydawnictwa SGGW, Warszawa 1998.

[2] Mizerski W., Nowaczek W.: Tablice fizyczno-astronomiczne. Wydawnictwo Ada-
       mantan, Warszawa 1995.

[3] PKN-CEN ISO/TS 17892-4: Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne grun-
       tów. Część 4: Oznaczenia składu granulometrycznego. PKN, Warszawa 2009.

[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PKN, Warszawa 1988.

Podsumowanie

TYTUŁ:
GĘSTOŚĆ ROZTWORÓW PIROFOSFORANU SODU I HEKSAMETAFOSFORANU SODU

AUTORZY:
Katarzyna DOŁŻYK (1)
Iwona CHMIELEWSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Białostocka
(2) Politechnika Białostocka

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.126

SŁOWA KLUCZOWE:
roztwory, analiza areometryczna, gęstości roztworów

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/152

DOI:
10.7862/rb.2014.126

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.126

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-10-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności