Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.67, DOI: 10.7862/rb.2014.67

EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I BIOGENNYCH W BIOREAKTORZE HYDROFITOWYM Z ZASTOSOWANIEM BIOPREPARATU

Tomasz WARĘŻAK Sylwia MYSZOGRAJ Martyna DERA

DOI: 10.7862/rb.2014.67

Streszczenie

Stosowanie biopreparatów w oczyszczalniach ścieków wpływa na optymalizację rozkładu zanieczyszczeń organicznych w ściekach (odchody, papier, resztki roślinne, tłuszcz), lepszą biodegradację środków piorących i myjących, a także eliminację przykrych zapachów.

Celem badań opisanych w artykule była intensyfikacja pracy oczyszczalni hydrofitowej z wykorzystaniem biopreparatu, którego głównym składnikiem jest biohumus. Uzyskane wyniki potwierdziły wpływ dawkowanych substancji humusowych na wzrost efektywności usuwania związków azotu i fosforu, odpowiednio o 9 i11%. Poprawa sprawności oczyszczania ścieków uzyskana w krótkim okresie eksploatacji złoża hydrofitowego potwierdza, że koloidy próchnicze (związki humusowe) dozowane wraz z biopreparatem mają znaczne zdolności sorpcyjne, buforujące i zwiększają aktywność enzymatyczną mikroorganizmów

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Warężak T, praca doktorska: Wpływ oczyszczalni hydrofitowych na stężenia       związków biogennych w wodach podziemnych, 2013

[2]    Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G., 2008: Sanitacja Wsi. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, s. 185-234.

[3]    Obarska-Pempkowiak H., Kowalik P., Gajewska M., Tuszyńska A.: Oczyszczalnie               hydrofitowe – doświadczenia i perspektywy rozwoju. „Gospodarka wodościekowa                 w regionach rolniczo- przemysłowych”. Zeszyty Naukowe Politechniki          Białostockiej, 16, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, tom II: 192-202, 2003.

[4]    Molle P., Lienard A., Boutin C., Merlin G., Iwema A., 2004: How to treatraw           sewage with constructed wetlands: An overview of the French systems; in: Proc. of      9th International Conference on Wetland System for Water Pollution Control, 2004,       Avignon, France, pp. 11-20.

[5]    Tanner C.C., 2000: Plants as ecosystem engineers in subsurface – flow treatment wetlands. W: (Materiały) 7th International Conference on Wetland Systems for             Water Pollution Control, Vol. 2, Florida, pp.805÷812.

[6]    Sadecka Z., 2010: Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, wyd. Seidel-      Przywecki, Warszawa.

[7]    Brix H.: 1995: Treatment wetlands on overview. Międzynarodowa Konferencja    Naukowo-Techniczna. Gdańsk. 

[8]    Mendrycka M., Stawarz M.: Zastosowanie biopreparatu  wspomagającego            oczyszczanie ścieków garbarskich osadem czynnym, Inżynieria Ekologiczna, nr 28,     s.43-56, 2012.

[9]    Soroko M.: Skuteczność usuwania substancji organicznej oraz związków                biogenicznych w kilku oczyszczalniach hydrofitowych. Woda-Środowisko-               ObszaryWiejskie t.1z.1(1): 173-186, 2001. 

[10]  Kowalik P., Mierzejewski M., Randerson P.F., Hogland W.: Performace of               subsurface vertcial flow constructed wetlands receiving municipial wastewater.    Archives of Hydro-Engineering and Enviromental Mechanics. 349–370, 2004.

[11]  Wierzbicki K., Eymontt A., Gutry P.: Analiza i ocena różnych rozwiązań kanalizacji bytowej na terenach wiejskich. IBMER, Warszawa, 2008.

[12]  Warężak T., Płuciennik-Koropczuk E., 2013: Bioreaktor hydrofitowy. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Numer P.405721.

[13]  Warężak T.,2013: Biopreparat do oczyszczalni hydrofitowych. Zgłoszenie             patentowe. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.Numer P.403799.

[14]  Goleń M., Maśloch G., Ziółkowski M., Warężak T., 2011: Ekonomika Gospodarki                ściekowej na wsi, wyd. SGH, Warszawa.

[15]  Łomotowski J., 2011: Szanse rozwoju kanalizacji na terenach niezurbanizowanych.            IX Ogólnopolska konferencja szkoleniowa: Kanalizacja terenów                niezurbanizowanych, Ostrów Wlkp, s. 5-13.

[16]  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010: Informacja o stanie infrastruktury technicznej wsi - raport roczny 2009. Warszawa.

[17]  Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl

Podsumowanie

TYTUŁ:
EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I BIOGENNYCH W BIOREAKTORZE HYDROFITOWYM Z ZASTOSOWANIEM BIOPREPARATU

AUTORZY:
Tomasz WARĘŻAK Sylwia MYSZOGRAJ Martyna DERA

AFILIACJE AUTORÓW:
Tomasz Warężak: Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, 67-100 Nowa Sól, Nowe Żabno 20, tel. + 48 (68) 444 38 81 , + 48 (68) 411 42 62, e-mail: sekretariat@int.edu.pl Sylwia Myszograj: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Szafrana 15, 65-246 Zielona Góra, tel. + 48 (68) 3282 574, e-mail: S.Myszograj@iis.uz.zgora.pl Martyna Dera: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Szafrana 15,
65-246 Zielona Góra, e-mail: martyna.de1985@gmail.com

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.67

SŁOWA KLUCZOWE:
oczyszczalnia hydrofitowa; efektywność; związki humusowe; biopreparat

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/146

DOI:
10.7862/rb.2014.67

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.67

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-09

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności