Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.62, DOI: 10.7862/rb.2014.62

MODELOWANIE HYDRODYNAMICZNE SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Paweł SOŁTYS Agnieszka STEC

DOI: 10.7862/rb.2014.62

Streszczenie

Modelowanie hydrodynamiczne staje się w dzisiejszych czasach ważnym narzędziem do analizy, symulacji oraz przewidywania różnych sytuacji mogących pojawić się w trakcie eksploatacji sieci. Co więcej nowoprojektowane sieci kanalizacyjne na etapie projektowania muszą posiadać model hydrodynamiczny, który pozwala na sprawdzenie częstości wylewów oraz występowania ciśnieniowych przepływów ścieków w przewodach. Ważnym aspektem podczas tworzenia tego typu symulacji jest posiadanie dużego zakresu danych dotyczących opadu deszczu. Im większa ich ilość tym lepiej można prognozować ewentualne możliwości podtopień oraz przeciążeń sieci oraz urządzeń. Dodatkowo mogą one służyć do tworzenia modeli opadowych, takich jak deszcz modelowy Eulera typu II. Tego typu modele umożliwiają weryfikację wyznaczonych średnic kanałów i wielkości urządzeń znajdujących się w systemie kanalizacyjnym. Istnieje wiele programów komputerowych służących do wykonywania oraz analizy modeli hydrodynamicznych systemów kanalizacyjnych. Część z nich, to jednak programy płatne, stąd szczególną popularnością cieszy się ogólnodostępny i darmowy amerykański program SWMM 5.0. Tematem opracowania jest utworzenie modelu hydrodynamicznego projektowanego systemu kanalizacji deszczowej dla zadanej zlewni obliczeniowej. Przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania hydrodynamicznego. Ostatecznie dokonano analizy działania sieci przy obciążeniu deszczem rzeczywistym oraz opadem modelowym Błaszczyka. Zwrócono szczególną uwagę na wielkość odpływu z poszczególnych zlewni cząstkowych, przepływ oraz prędkość przepływu ścieków w kanałach deszczowych oraz na występowanie wypływu ścieków na powierzchnię terenu i przepływów ciśnieniowych w przewodach grawitacyjnych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Arbeitsblatt DWA-A 118. Hydraulische Bemessung Und Nachweis von Entwässerungssystemen, DWA, Hennef, 2006.

[2]    Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P.: Kanalizacja: Sieci i pompownie. Tom I, Arkady, Warszawa, 1983.

[3]    Burger G., Sitzenfrei R., Kleidorfer M., Rauch W.: Parralel flow routing in SWMM 5, Environmental Modelling Software, vol. 53, 2014, pp. 27-34.

[4]    Horton R. E.: The role of infiltration in the hydrologic cycle, Transactions, American Geopfysical Union 14th Ann Mtg reports and papers, 1933, pp. 446-460.

[5]    Huang B., Zhu X., Zheng J., Xie L., Zhao H.: Drainage Simulating for the effect of type of urban water consumption to the combined drainage networks based on SWMM, IEEE, 2012.

[6]    Hydrauliczne obliczenia sieci kanalizacyjnych wg normy PN EN 752 i Wytycznej ATV-DWVK A118. Program HYKAS. Instrukcja obsługi wersji 10, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2010.

[7]    HYKAS Kurzbeschreibung, Rehm, 2014.

[8]    HYSTEM-EXTRAN Produktinformation, ITWH, Hannover,  2014.

[9]    Kaźmierczak B., Kotowski A.: Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wrocław, 2012.

[10]  Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A.: Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2010.

[11]  Park H., Johnson T. J.: Hydrodynamic modeling in solving combined Sewer problems: a case study, Water Research, vol. 6, no. 6., 1998, pp. 1948-1956.

[12]  Park S., Lee K., Park I., Ha S.: Effect of the aggregational level of surface runoff fields and sewer network for a SWMM simulation, Desalination, vol. 226, 2008, pp. 328-337.

[13]  PN-EN 752:2008, Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.

[14]  Rossman L. A.: Storm Water Management Model User’s Manual. Version 5.0, United States Environmental Protection Agency, Cincinnati, OH, 2009.

[15]  Słyś D.: Zrównoważone systemy odwodnienia miast, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2013.

[16]  Software for Water Environments. Software Catalogue 2014, DHI, 2014, pp. 9-11.

[17]  http://mikebydhi.com/Products/Cities/MIKEURBAN.aspx [dostęp: 20 maja 2014 r.].

[18]  http://www.itwh.de/S_extinfo.htm#HYSTEM-EXTRAN-EXTRAN_6 [dostęp: 20 maja 2014 r.].

[19] Skotnicki M.: Przegląd programów do obliczeń sieci kanalizacyjnych. Przegląd Komunalny, No. 7, 2005.

[20] Skotnicki M., Sowiński M.: The influence of depression storage on runoff from impervious surface of urban catchment, Urban Water Journal, 2013, Taylor & Francis Group, DOI:10.1080/1573062X.2013.839717.

Podsumowanie

TYTUŁ:
MODELOWANIE HYDRODYNAMICZNE SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

AUTORZY:
Paweł SOŁTYS Agnieszka STEC

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Rzeszowska, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, tel. +48 661 336 297, e-mail: pwsotys@gmail.com  Politechnika Rzeszowska, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 39-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6, tel. +48 17 865 10 71, e-mail: stec_aga@prz.edu.pl

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.62

SŁOWA KLUCZOWE:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja grawitacyjna, model hydrodynamiczny, SWMM

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/141

DOI:
10.7862/rb.2014.62

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.62

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności