Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.61, DOI: 10.7862/rb.2014.61

OCENA ZDOLNOŚCI RETENCYJNEJ KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO

Marcin SKOTNICKI Marek SOWIŃSKI

DOI: 10.7862/rb.2014.61

Streszczenie

W artykule poruszono temat redukcji szczytowego odpływu oraz opóźnienia czasu jego wystąpienia w wyniku spiętrzenia wód opadowych w kolektorze kanalizacyjnym. Zagadnienie było rozpatrywane na przykładzie istniejącego kanału
o średnicy 1,0 m, długości 968 m i spadku 1,6o/oo. Model opad-odpływ wykonany w programie SWMM5 został wykorzystany do generacji odpływu wywołanego deszczem symulowanym przez blokowe hietogramy o różnej intensywności opadu. Piętrzenie przepływu w kolektorze było modelowane za pomocą przewężenia poniżej analizowanego odcinka. Stwierdzono, że w rozważanym przypadku zdolności retencyjne kolektora zależą niemal wyłącznie od objętości fali odpływu.
W zależności od średnicy przewężenia istnieje możliwość redukcji odpływu szczytowego przy piętrzeniu nie powodującym wypływu ścieków na powierzchnię terenu, dla objętości fali spływu wód opadowych do 8 razy większej od użytecznej pojemności kanału.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Beeneken T., Erbe V., Messmer A., Reder C., Rohlfing R., Scheer M., Schuetze M., Schumacher B., Weilandt M., Weyand M.: Real time control (RTC) of urban drainage systems – A discussion of the additional efforts compared to conventionally operated systems, Urban Water Journal, vol. 10, no. 5, 2013, s.293-299

[2]    Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P.: Kanalizacja. Sieci i pompownie.
Tom I, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1983

[3]    Bolt A., Burszta-Adamiak E., Gudelis-Taraszkiewicz K., Suligowski Z., Tuszyńska A.: Kanalizacja. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o., 2012

[4]    Geiger W., Dreiseitl H.: Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 1999

[5]    Kaus K.: Wykorzystanie retencji kanałowej do redukcji przepływu szczytowego
w kolektorze grawitacyjnym, praca magisterska, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, 2012

[6]    Kisiel A.: Ruch nadkrytyczny ustalonego przepływu cieczy w kolektorach o przekroju kołowym, GWiTS, 8/2000, s. 305-308

[7]    Królikowska J., Królikowski A.: Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o., 2012

[8]    Lei J., Li J., Schilling W.: Stepwise hypothesis test model calibration procedure
of urban runoff design model and an alternative of Monte-Carlo simulation, Proceedings 8th International Conference Urban Storm Drainage, 30 August-3 September 1999, Sydney, Australia

[9]    Rossman L. A.: Storm Water Management Model User’s Manual, version 5.0: US EPA, Cincinnati, OH 45268, 07.2010, www.epa.gov/ednnrmrl/models/swmm

[10] Marlewski A., Mazurkiewicz K., Sowiński M.: Exponential distribution of rainless periods observed in the town of Poznań, Materiały respublikanskoj nauczno-prakticzeskoj konferencji: statistika i jejo primienienija, Taszkient 2013,
s. 113-119

[11] Nash J. E., Sutcliffe J. V.: River flow forecasting through conceptual models. Part I – a discussion of principles, Journal of hydrology, 10/1970, s. 282-290

[12] Skotnicki M., Sowiński M.: Badanie zmienności współczynnika szorstkości kanału deszczowego na podstawie pomiarów przepływu, materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej INFRAEKO 2008, Rzeszów - Paczółtowice,
s. 193-204

[13] Słyś D.: Retencja i infiltracja wód deszczowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2008

Podsumowanie

TYTUŁ:
OCENA ZDOLNOŚCI RETENCYJNEJ KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO

AUTORZY:
Marcin SKOTNICKI Marek SOWIŃSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Marcin Skotnicki, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, tel./fax 61 665 24 69, marcin.skotnicki@put.poznan.pl Marek Sowiński, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, tel./fax 61 665 24 69, marek.sowinski@put.poznan.pl

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.61

SŁOWA KLUCZOWE:
retencja kanałowa, model opad-odpływ, SWMM5

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/140

DOI:
10.7862/rb.2014.61

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.61

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności