Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.60, DOI: 10.7862/rb.2014.60

ZANIECZYSZCZENIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH JAKO PODSTAWA WYBORU SPOSOBU ICH ZAGOSPODAROWANIA

Grażyna SAKSON Marek ZAWILSKI Ewa BADOWSKA Agnieszka BRZEZIŃSKA

DOI: 10.7862/rb.2014.60

Streszczenie

W artykule została omówiona charakterystyka jakościowa spływów opadowych według danych krajowych i zagranicznych oraz efektywność urządzeń stosowanych do ich podczyszczania. Zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych w Łodzi badań jakości ścieków opadowych odprowadzanych z powierzchni o różnym sposobie zagospodarowania i lokalizacji. Badania prowadzone były w cyklu wieloletnim i umożliwiły analizę jakościową spływów pochodzących z różnych zjawisk opadowych, o zmiennej intensywności, czasie trwania i pojawiających się po zróżnicowanych czasowo okresach pogody suchej, co w istotny sposób wpływa na ich stopień zanieczyszczenia. Tego typu dane umożliwiają wytypowanie powierzchni i zlewni, z których bezpośrednie odprowadzanie spływów opadowych do wód powierzchniowych lub do gruntu nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz sformułowano wskazówki dotyczące doboru rozwiązań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych w aspekcie zanieczyszczenia ścieków opadowych. Wybór odpowiednich rozwiązań w zakresie gospodarowania ściekami opadowymi na obszarach zurbanizowanych jest warunkiem skutecznej ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami, ale również umożliwia optymalne wykorzystanie środków przewidzianych na ten cel.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bąk Ł., Górski J., Górska K., Szeląg B., Zawartość zawiesin i metali ciężkich w wybranych falach ścieków deszczowych w zlewni miejskiej, Ochrona Środowiska, 2, 2012, s. 49-52.

[2] Borchardt D., Sperling F.,  Urban stormwater discharges ecological effects on receiving waters and consequences for technical measures, Wat. Sci. Tech., vol. 36, No 8-9, 1997, pp.173-179.

[3] Brombach H., Fuchs S., Datenpool gemessener Verschmutzungskonzentrationen von Trocken– und Regenwetterabflüssen in Misch– und Trennkanalisationen, Abschlussbericht Langfassung, ATV-DVWK, 2002. 

[4] Burszta-Adamiak E., Łomotowski J.: Odprowadzanie wód opadowych na terenach
o rozproszonej zabudowie, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich nr 3/1/2006, PAN, Oddział w Krakowie, s. 141–153.

 [5] Burszta-Adamiak E., Ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych w czasie eksploatacji systemów do infiltracji wód opadowych, Forum Eksploatatora, Nr 3, 2008,s. 39-42.

[6] Dąbrowski W.: Oddziaływanie sieci kanalizacyjnych na środowisko, Politechnika Krakowska, Kraków, 2004.

[7] Eriksson E., Baun A., Mikkelsen P.S. and Ledin A.: Selection of stormwater priority pollutants, 10th International Conference on Urban Drainage, Copenhagen/Denmark, 21-26 August 2005.

[8] Eriksson E. Baun A., Scholes L., Ledin A., Ahlman S., Revitt M. Noutsopoulos C., Mikkelsen P.S., Selected stormwater priority pollutants — a European perspective, Science of the Total Environment 383, 2007, pp. 41–51.

[9] Geiger W., Dreiseitl H., Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik, Wyd. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 1999.

[10] Grebel J.E., Mohanty S.K., Torkelson A.A., Boehm A.B., Higgins C.P., Maxwell R.M., Nelson K.M., Sedlak D.L.: Engineered Infiltration Systems for Urban Stormwater Reclamation, Environm. Engin. Science, 30, 8, 2013, pp. 437-454.

[11] Joshi U.M., Balasubramanian R., Characteristic and environmental mobility of trace elements in urban runoff, Chemosphere, 80, 2010, pp.310-318.

 [12] Królikowski A., Tuz P. K., Ocena stanu czystości wód małych rzek będących odbiornikami ścieków opadowych z terenu zurbanizowanego, IV kongres Kanalizatorów polskich – Polkan 99’, Łódź, 1999, s. 269-281.

[13] Langeveld J.G., Liefting H.J., Boogaard F.C., Uncertainties of stormwater characteristics and removal rates of stormwater treatment facilities: Implications for stormwater handling, Water Research, 46, 2012, pp. 6868-6880.

 [14] Ociepa E.: Ocena zanieczyszczenia ścieków deszczowych trafiających do systemów kanalizacyjnych,  Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 14, nr 4, 2011, s. 357-364.

 [15] Pitt R., Clark S., Field R., Groundwater contamination potential from stormwater infiltration practices, Urban Water, 1, 1999, pp. 217-236.

[16] Polkowska Ż., 2008: Opady i osady atmosferyczne: problemy i wyzwania -wydanie 609 z Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

[17] Rule K.L., Comber S.D.W., Ross D., Thornton A. , Makropoulos C.K., Rautiu R.: Diffuse sources of heavy metals entering an urban wastewater catchment, Chemosphere, 63, 2006, pp.64–72.

[18] Sakson G., Olejnik D., 2013, Metale ciężkie w ściekach opadowych odprowadzanych ze zlewni miejskiej jako kryterium możliwości ich zagospodarowania, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 3, s. 135-13.

[19] Sawicka-Siarkiewicz H.,  2003. Ograniczenie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena technologii i zasady wyboru. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

[20] US EPA:  Low Impact Development (LID), A literature review, 2000, http://water.epa.gov/polwaste/green/upload/lid.pdf  [dostęp: 20.03.2014r.]

[21] Zawilski M., Sakson G., Ocena emisji zawiesin odprowadzanych kanalizacją deszczową z terenów zurbanizowanych, Ochrona Środowiska, vol. 35, Nr 2, 2013, s. 33-40.

[22] Zawilski M., Brzezińska A., Sakson G., Minimalizacja oddziaływania systemów kanalizacyjnych na środowisko, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna  Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych INFRAEKO  2008, s.261-273.

[23] Zgheib S., Moilleron R., Chebbo G., Priority pollutants in urban stormwater: Part 1 – Case of separate storm sewers, Water Research, 46, 2012, pp. 6683-6692.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZANIECZYSZCZENIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH JAKO PODSTAWA WYBORU SPOSOBU ICH ZAGOSPODAROWANIA

AUTORZY:
Grażyna SAKSON Marek ZAWILSKI Ewa BADOWSKA Agnieszka BRZEZIŃSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Grażyna Sakson, Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, 90-924 Łódź, Al. Politechniki 6, tel. 42 631 35 27, e-mail: grazyna.sakson-sysiak@p.lodz.pl;  Marek Zawilski, j.w.,  tel. 42 631 39 49, e-mail: marek.zawilski@p.lodz.pl Ewa Badowska, j.w.,  tel. 42 631 35 95, e-mail: ewa.badowska@p.lodz.pl Agnieszka Brzezińska, j.w., tel. 42 631 35 94, e-mail: agnieszka.brzezinska@p.lodz.pl.

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.60

SŁOWA KLUCZOWE:
ścieki deszczowe, oczyszczanie ścieków, metale ciężkie, węglowodory ropopochodne

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/139

DOI:
10.7862/rb.2014.60

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.60

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-17

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności