Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.51, DOI: 10.7862/rb.2014.51

ANALIZA KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCYCH

Sabina KORDANA, Daniel SŁYŚ

DOI: 10.7862/rb.2014.51

Streszczenie

Zmiana sposobu zagospodarowania zlewni miejskich i związany z tym wzrost stopnia uszczelnienia powierzchni skutkują zaburzeniem naturalnego cyklu obiegu wody w przyrodzie. W przypadku tradycyjnego kanalizowania wód deszczowych może to prowadzić do szeregu niekorzystnych zjawisk, co powoduje potrzebę zrównoważonego podejścia do projektowania systemów kanalizacyjnych i stosowania systemów przeznaczonych do retencji oraz infiltracji wód opadowych do gruntu. Wybór odpowiedniego rozwiązania determinowany jest między innymi wysokością nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych danego systemu odwodnieniowego, które mogą zostać oszacowane za pomocą narzędzia, jakim jest analiza Life Cycle Cost. W niniejszym artykule scharakteryzowano koszty występujące w całym cyklu życia skrzynek rozsączających, będących urządzeniem przeznaczonym do podziemnej infiltracji wód deszczowych. Przedstawiono także model matematyczny umożliwiający wyznaczenie całkowitej wysokości tych kosztów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Barbosa A.E., Fernandes J.N., David L.M.: Key issues for sustainable urban stormwater management, Water Research, vol. 46, 2012, s. 6787-6798.
 2. Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P.: Kanalizacja, t.1, Sieci i pompownie, Arkady, Warszawa 1983.
 3. Burger G., Sitzenfrei R., Kleidorfer M., Rauch W.: Parallel flow routing in SWMM 5, Environmental Modelling & Software, vol. 53, 2014, s. 27-34.
 4. Davis Langdon Management Consulting: Life Cycle Costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common methodology, Final Methodology, 2007. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/studies/life-cycle-cost
  ing_en.htm.
 5. Domènech L., Saurí D.: A comparative appraisal of the use of rainwater harvesting in single and multifamily buildings of the Metropolitan Area of Barcelona (Spain): social experience, drinking water savings and economic costs, Journal of Cleaner Production, vol. 19, 2011, s. 598-608.
 6. El-Haram M.A., Horner M.W.: Application of the principles of ILS to the development of cost effective maintenance strategies for existing building stock, Construction Management and Economics, vol. 21, 2003, s. 283-296.
 7. Ellis B.A.: Life Cycle Cost, International Conference of Maintenance Societies, 2007.
 8. Farreny R., Gabarrell X., Rieradevall J.: Cost-efficiency of rainwater harvesting strategies in dense Mediterranean neighbourhoods, Resources, Conservation and Management, vol. 55, 2011, s. 686-694.
 9. Hong T.H., Kim J.M., Koo C.W.: LCC and LCCO2 analysis of green roofs in elementary schools with energy saving measures, Energy and Buildings, vol. 45, 2012, s. 229-239.
 10. King D., Hagan P.: Costs of Stormwater Management Practices In Maryland Counties, Draft Final Report, Ref. No. [UMCES] CBL 11-043, Maryland Department of the Environment Science Services Administration, 2011.
 11. Kordana S., Słyś D.: Application of decision support techniques in the process of designing sustainable drainage system, IV Międzynarodowa Konferencja
  Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014 “Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko”, Rzeszów – Kraków 2014, s. 129-140.
 12. Kordana S., Słyś D.: Review of law regulations on the subject of rainwater management in Poland, Conference “Urban Water 2013”, Velké Bílovice 2013,
  s. 205-210.
 13. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: Klimat w Polsce oraz analiza programów działań pod kątem zmian klimatu do 2015 r., Załącznik 4. do „Programu wodno-
  -środowiskowego kraju”, Warszawa 2010.
 14. Li C.: Ecohydrology and good urban design for urban storm water-logging in Beijing, China, Ecohydrology & Hydrobiology, vol. 12, 2012, s. 287-300.
 15. Peri G., Traverso M., Finkbeiner M., Rizzo G.: The cost of green roofs disposal in a life cycle perspective: Covering the gap, Energy, vol. 48, 2012, s. 406-414.
 16. PN-EN 60300-3-3:2006P: Zarządzanie niezawodnością – Część 3-3: Przewodnik zastosowań – Szacowanie kosztu cyklu życia.
 17. Słyś D.: Zrównoważone systemy odwodnienia miast, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2013.
 18. Słyś D.: Retencja i infiltracja wód deszczowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
 19. Słyś D., Stec A.: Odprowadzanie wód opadowych do gruntu z wykorzystaniem skrzynek rozsączających, Instal, nr 7/8, 2008, s. 23-26.
 20. Słyś D., Stec A., Zeleňáková M.: A LCC Analysis of Rainwater Management Variants, Ecological Chemistry Engineering S, vol. 19, 2012, s. 359-372.
 21. Suligowski Z.: Infrastruktura kanalizacyjna w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, wyd. 1, Gdańsk 2006.
 22. Szkoda M.: Analiza kosztu cyklu trwałości (LCC) w ocenie efektywności środków transportu szynowego, Logistyka, nr 3, 2011, s. 2639-2648.
 23. Tixier G., Lafont M., Grapentine L., Rochfort Q., Marsalek J.: Ecological risk assessment of urban stormwater ponds: Literature review and proposal of a new conceptual approach providing ecological quality goals and the associated bioassessment tools, Ecological Indicators, vol. 11, 2011, s. 1497-1506.
 24. Uda M., Van Seters T., Graham C., Rocha L.: Evaluation of Life Cycle Costs for Low Impact Development Stormwater Management Practices, Final Report, Sustainable Technologies Evaluation Program, Toronto and Region Conservation Authority, 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCYCH

AUTORZY:
Sabina KORDANA (1)
Daniel SŁYŚ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) Sabina Kordana, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, tel. +48 17 8651071, e-mail: sk@prz.edu.pl Daniel Słyś, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, tel. +48 17 8651784, e-mail: daniels@prz.edu.pl

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.51

SŁOWA KLUCZOWE:
analiza LCC, odwodnienie, urządzenia infiltracyjne, skrzynki rozsączające

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/130

DOI:
10.7862/rb.2014.51

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.51

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności