Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.50, DOI: 10.7862/rb.2014.50

WERYFIKACJA NUMERYCZNEGO MODELU UKŁADU RURA-GRUNT NA PODSTAWIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Barbara KLISZCZEWICZ

DOI: 10.7862/rb.2014.50

Streszczenie

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań laboratoryjnych układu rura – grunt. Układ ten odwzorowuje rurociąg ułożony w gruncie, poddany działaniu ciężaru gruntu oraz obciążenia naziomu. Celem badań było określenie zasięgu stref współdziałania podatnego rurociągu z gruntem oraz oszacowanie deformacji rury. Przebieg badań rejestrowano fotograficznie, zaś fotografie poddano obróbce
w technologii PIV (Particle Image Velocimetry). W efekcie otrzymano mapy przemieszczeń gruntu oraz wyznaczono deformację rury, zarejestrowane w trakcie badań. Wyniki badań posłużyły do weryfikacji konstytutywnego modelu gruntu Hardening Soil Small, użytego w numerycznej symulacji przebiegu badań laboratoryjnych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Atkinson J., Sallfors G.: Experimental determination of soil properties. Proc. 10th ECSMFE, vol. 3, Florence, 1991.

[2]    ATV-DVWK-A127P – Obliczanie statyczno-wytrzymałościowych kanałów i przewodów kanalizacyjnych. Wyd. Seidel-Przywecki. Warszawa, 2000 r.

[3]    Anderson C., Wijewickreme D., Ventura C., Mitchell A.: Full-Scale Laboratoty Testing of Buried Polyethylene Gas Distribution Pipelines Subjected to Lateral Ground Displacement. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, 2013. http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/

[4]    Benz t.: Small-strain stiffness of soil and its numerical conseqences. Phd, Universitst Stutgart, 2007.

[5]    Goltbar A., M., Shekarchi M.: Investigation od Trffic Load on the Buried Pipeline by Using of Real Scale Expoeriment and Plaxix-3D Software. Research Journal of Applied Science, Engineering and Technology 2(2); 107-113, 2010.

[6]    Janson L. E. – Rury z tworzyw sztucznych do zaopatrzenia w wodę I odprowadzania ścieków. Borealis. Wyd. IV. Polskie Towarzystwo Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Toruń, 2010 r.

[7]    Kliszczewicz B.: Badania laboratoryjne układy rura – grunt. Materiały konferencyjne INFRAEKO 2014. Kraków-Rzeszów, 2014.

[8]    Kliszczewicz B., Mendec J., Wystrychowska M.: Geodezyjne monitorowanie pracy kinematycznej rurociągów w warunkach górniczej deformacji terenu. Materiały X Konferencji Katedr i Zakładów Geodezji Wydziałów Niegeodezyjnych. Sekcja Geodezji Przemysłowej KG PAN. Poznań, 1995.

[9]    Rofooei F. R., Jalali H. H., Attari N., K., Alavi M.: Full-Scale Laboratory Testing od Buried Pipelines Subjected to Permanent Groung Displacement Caused by Reverse Faulting. WCEE 2012, http://www.academia.edu/2920888/

[10]  Truty A., Obrzud R.: The Hardening soil model – a practical guidebook. Zace Services Ltd, Software engineering. Lausanne, 2011.

[11]  Schanz T., Vermeer P. A.., Bonier P. G.: Formulation and veryfication of the Hardening Soil Model. Beyond 2000 in Computational Geotechnics, Rotterdam, 1999.

[12]  Zadroga B., Malesiński K.: Stateczność fundamentów bezpośrednich. Badania modelowe i analizy numeryczne. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2010.

[13]  White D., Take W., Bolton M. D.: Soil deformation measurement using Particle Image Velocimetry (PIV) and photogrametry. Geotechnique 53, No. 7, 2003.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WERYFIKACJA NUMERYCZNEGO MODELU UKŁADU RURA-GRUNT NA PODSTAWIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

AUTORZY:
Barbara KLISZCZEWICZ

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Śląska, Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5, tel. + 48 (32) 237 22 57, e-mail: Barbara.Kliszczewicz@polsl.pl

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.50

SŁOWA KLUCZOWE:
badania laboratoryjne, podziemny rurociąg, PIV, MES

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/129

DOI:
10.7862/rb.2014.50

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.50

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności