Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.48, DOI: 10.7862/rb.2014.48

WPŁYW KIERUNKU I PRĘDKOŚĆI FALI DESZCZU NA KUBATURĘ UŻYTKOWĄ WIELOKOMOROWYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Józef DZIOPAK, Mariusz STARZEC

DOI: 10.7862/rb.2014.48

Streszczenie

W artykule podjęto próbę określenia wpływu kierunku i prędkości przemieszczania się opadu deszczu na wymaganą kubaturę użytkową zbiorników retencyjnych. Przeprowadzono badania symulacyjne, których celem było sprawdzenie wielkości kubatury użytkowej zbiornika retencyjnego ze względu na przyjętą metodę obliczeniową. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarówno kierunek, jak i prędkość przemieszczania się fali deszczu ma znaczący wpływ na wymaganą kubaturę użytkową kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych. Największe różnice w otrzymanych wynikach zaobserwowano przy wysokich wartościach natężenia odpływu ścieków ze zbiornika. W praktyce oznacza to, że niedowymiarowane będą szczególnie zbiorniki, w których przyjęto wysoką wartość współczynnika redukcji przepływu β.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H.: Kanalizacja, T. 1, Arkady, Warszawa, 1974.

[2] Błaszczyk P.: Ulepszone metody wymiarowania kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, Praca zbiorowa, Postęp techniczny w kanalizacji, Wrocław, 1977.

[3] De Lima J.L.M.P., Singh V.P. (2002). The influence of the pattern moving rainstorms on overland flow. Advances in WaterResources, 25, 817-828.

[4] Dziopak J.: Analiza teoretyczna i modelowanie wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych, Monografia 125, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1992.

[5] Dziopak J., Słyś D.: Modelowanie zbiorników klasycznych i grawitacyjno-pompowych w kanalizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2007.

[6] Słyś D.: Zrównoważone systemy odwodnienia miast, Dolnośląskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław, 2013.

[7] Starzec M., Dziopak J.: Wpływ kierunku i prędkości przemieszczania się opadu deszczu na maksymalne szczytowe przepływu ścieków w sieci kanalizacyjnej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, t. XXXI, z. 61 (3/14), s. 58-76, Rzeszów, 2014.  

[8] Starzec M., Dziopak J., Aleksejev M.I.: Wpływ wybranych metod na kształtowanie się hydrogramów przepływu ścieków deszczowych, INFRAEKO 2014. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, Rzeszów, 2014, s. 275-286.

[9] Zawilski M., Brzezińska A.: Areal rainfall intensity distribution over an urban area and its effect on a combined sewerage system, 12th Int. Conf. on Urban Drainage, Porto Alegre, 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW KIERUNKU I PRĘDKOŚĆI FALI DESZCZU NA KUBATURĘ UŻYTKOWĄ WIELOKOMOROWYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

AUTORZY:
Józef DZIOPAK (1)
Mariusz STARZEC (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) Józef Dziopak, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, tel. 178651817, jdziopak@prz.edu.pl.  Mariusz Starzec, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, tel. 177232409, mstarzec1990@prz.edu.pl.

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.48

SŁOWA KLUCZOWE:
systemy kanalizacyjne; wymiarowanie; zbiorniki retencyjne; fala deszczu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/127

DOI:
10.7862/rb.2014.48

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.48

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności