Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.47, DOI: 10.7862/rb.2014.47

WPŁYW KIERUNKU I PRĘDKOŚCI PRZEMIESZCZANIA SIĘ OPADU DESZCZU NA MAKSYMALNE SZCZYTOWE PRZEPŁYWY ŚCIEKÓW W SIECI KANALIZACYJNEJ

Józef DZIOPAK, Mariusz STARZEC

DOI: 10.7862/rb.2014.47

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu kierunku i prędkości przesuwania się fali deszczu na wymiarowanie systemu kanalizacyjnego. Symulacje przeprowadzono w trzech założonych zlewniach, które posiadały taką samą powierzchnie zredukowaną 19,75 ha. Każda ze zlewni posiada 10 podzlewni cząstkowych ułożonych w różnych lokalizacjach, co skutkuje odmiennymi schematami sieci kanalizacyjnej. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarówno kierunek, jak i prędkość przemieszczania się fali deszczu ma znaczący wpływ na wielkości przepływu, które kształtują się w sieci kanalizacyjnej. Największe różnice w natężeniu przepływu, jak i wynikowym hydrogramie opisującym zaobserwowane zjawisko są podczas deszczy krótkotrwałych. Wykazano również, że największe chwilowe natężenie przepływu w sieci kanalizacyjnej występuje podczas występowania deszczu krótszego od czasu miarodajnego, jaki jest wyznaczany metodą granicznych natężeń.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Aleksejev M.I., Kurganov A.M.: Organizacijaotviedienijapowierchnogo (dożdievo i tałogo) stoka s urbanizirovannychterritorij, Podręcznik, Wydawnictwo S-PSUAiSN, Saint-Petersburg, Rosja, 2000.

[2] ATV 1999. ATV A118. HydraulischeBemessung und Nachweis von Entwässerungsystem, ATV RegelwerkAbwässer – Abfall, ATV GFA, Hennef, 1999.

[3] Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H.: Kanalizacja, T. 1, Arkady, Warszawa, 1974.

[4] Błaszczyk P.: Ulepszone metody wymiarowania kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, Praca zbiorowa, Postęp techniczny w kanalizacji, Wrocław, 1977.

[5] De Lima J.L.M.P., Singh V.P. (2002). The influence of the pattern moving rainstorms on overland flow.Advances in WaterResources, 25, 817-828.

[6] Dziopak J.: Analiza teoretyczna i modelowanie wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych, Monografia 125, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1992.

[7] Dziopak J., Słyś D.: Modelowanie zbiorników klasycznych i grawitacyjno-pompowych w kanalizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2007.

[8] Haug H.P. (1970). Einflüsse auf die Ableitung und den Überlauf von Regenwasser. Forschungs- und Entwickelungsinstitut für Industrie- und Siedlungswasserwirtschaft sowie Abfallwirtschaft e.V. in Stuttgart.

[9] Kanalizacja. Narużnyjesieti i soorużenija. SNiP 2.04.03-85, Moskwa, 1986.

[10]  Kotowski A.: Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2011.

[11]  Mrowiec M.: Ocena wpływu przestrzennej zmienności opadu na działanie kanalizacji deszczowej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.

[12]  Słyś D.: Zrównoważone systemy odwodnienia miast, Dolnośląskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław, 2013.

[13]  Stoknicki M., Sowiński M., : Wykorzystanie opadów syntetycznych w modelowaniu odpływu ze zlewni miejskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59 (2/12/I), Rzeszów 2011.

[14]  Starzec M., Dziopak J., Aleksejev M.I.: Wpływ wybranych metod na kształtowanie się hydrogramów przepływu ścieków deszczowych, Infraeko 2014. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko, Rzeszów, 2014.

[15]  Zawilski M., Brzezińska A.: Areal rainfall intensity distribution over an urban area and its effect on a combined sewerage system, 12th Int. Conf. on Urban Drainage, Porto Alegre, 2011.

[16]  Zawilski M.: Analiza obciążenia hydrodynamicznego systemu kanalizacyjnego w skali dużej zlewni miejskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59 (2/12/I), Rzeszów 2011.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW KIERUNKU I PRĘDKOŚCI PRZEMIESZCZANIA SIĘ OPADU DESZCZU NA MAKSYMALNE SZCZYTOWE PRZEPŁYWY ŚCIEKÓW W SIECI KANALIZACYJNEJ

AUTORZY:
Józef DZIOPAK (1)
Mariusz STARZEC (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) Józef Dziopak, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, tel. 178651817, jdziopak@prz.edu.pl.  Mariusz Starzec, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, tel. 177232409, mstarzec1990@prz.edu.pl.

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.47

SŁOWA KLUCZOWE:
systemy kanalizacyjne; przepływy obliczeniowe; fala deszczu

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/126

DOI:
10.7862/rb.2014.47

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.47

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności